Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na znanstvenom kolokviju “Židovi u Podravini”, 6. 11. 2021.

U povodu dana Grada Koprivnice, Povijesno društvo Koprivnica i Muzej grada Koprivnice organizirali su 6. studenog 2021. u Galeriji Mijo Kovačić u Koprivnici znanstveni kolokvij pod naslovom „Židovi u Podravini“. Među pozvanim predavačima, izlaganje na temu „Doseljavanje Židova u Podravinu od 1848. godine“ održala je znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Ljiljana Dobrovšak.Iz medija

Program znanstvenog kolokvija “Židovi u Podravini”; Koprivnica, 6. 11. 2021.

Iz medija

– Historiografija.hr: ZNANSTVENI KOLOKVIJ „ŽIDOVI U PODRAVINI“, 2. 11. 2021.
– Glas Podravine i Prigorja: Održan znanstveni kolokvij ‘Židovi u Podravini’, 8. 11. 2021.

Dr. sc. ljiljana Dobrovšak

Također provjeri

Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.

Od 18.-24. ožujka 2024. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u istraživačkom posjetu boravio je… Pročitaj više o Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.