Dr. sc. Danijel Vojak na seminaru „Training for Trainers – Jasenovac and the Roma Holocaust in the Western Balkans“, 29. 10. 2021.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 29. listopada 2021. kao predavač na temu „Genocide against Roma and Sinti in the former Yugoslavia (Western Balkans)“ u sklopu seminara „Training for Trainers – Jasenovac and the Roma Holocaust in the Western Balkan“ održanog u Hotelu Laguna u Zagrebu

– Program seminara: „Training for Trainers – Jasenovac and the Roma Holocaust in the Western Balkan“; Zagreb, 29. 10. 2021.

Organizatori međunarodnoga seminara okupili su više od četrdesetak istaknutih pojedinca iz Njemačke, Srbije, Poljske, Slovačke, Španjolske, Rumunjske i Mađarske na petodnevnom seminaru o obrazovanju i sjećanju na genocid nad Sintima i Romima tijekom Drugoga svjetskog rata kako bi se razumjeli i osporili mehanizmi isključivanja, rasizma, antisemitizma i anticiganstva (antiromske diskriminacije). Organizatori seminara su Dikh He Na Bister – Roma Genocide Remembrance, TernYpe – International Roma Youth Network i Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma.

Dr. sc. Danijel Vojak

Također provjeri

Sudjelovanje članova projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština na znanstvenim skupovima u studenome 2022.

Članovi projekta „Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština“ dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, dr.… Pročitaj više o Sudjelovanje članova projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština na znanstvenim skupovima u studenome 2022.