CSRP: 8. online sastanak hrvatskoga i švicarskoga istraživačkog tima, 28. 10. 2021.

Na 8. sastanku hrvatskoga i švicarskoga istraživačkog tima projekta „Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima“ timovi su 28. listopada 2021. prezentirali načine analize intervjua

Švicarski tim je prezentirao primjenu grounded theory u analizi intervjua, a hrvatski prezentacije o prednostima korištenja više metoda (promatranje sa sudjelovanjem, intervju, walk alongs) i njihovom međusobnom nadopunjavanju, temama za analizu koje su proizašle iz prikupljenog materijala i primjeru analize intervjua na tri međusobno povezane teme – kriminalizaciji, javnim prostorima i strategijama preživljavanja. Nakon prezentacija uslijedila je diskusija i zaključci da, unatoč različitim kontekstima, postoje brojna preklapanja i mogućnosti za usporedbu rezultata i objavu zajedničkih radova.

Sastanak je dio opsežnijeg istraživačkog projekta „Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities“ (CSRP) (No. IZHRZO_180631/1) kojeg je cilj dobiti uvid u svakodnevicu osoba s iskustvom beskućništva i socijalne isključenosti. Projekt je financiran kroz Hrvatsko-švicarski istraživački program Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske Nacionalne zaklade za znanost.

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije

CSRP: 8th online meeting between Croatian and Swiss research teams on 28th October 2021

The 8th meeting between Croatian and Swiss research teams took place online on 28 October 2021. Both teams presented different methods of analysing interviews and other research materials

The Swiss team held a presentation on the application of grounded theory in the process of analysing interviews, and the Croatian team presented the advantages of using multimethods (observation, interviews, walk alongs, fieldnotes) and their cumulative value. In addition, potential themes for analysis generated from research materials, as well as on examples of analysing interviews using three complementary topics – criminalization, public spaces, and survival/coping strategies were also presented and discussed. Regardless of different country contexts, it was concluded that there are numerous overlaps and possibilities for comparing results and publishing joint papers.

This meeting is part of a larger comparative research project Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (CSRP) (No. IZHRZO_180631/1) that aims to understand the everyday lives of people experiencing homelessness and social exclusion. This work is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Program.

Project Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.

U organizaciji Pravnog fakulteta Justinijan Prvi, Instituta Pilar i Zajednice Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji… Pročitaj više o Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.