Dr. sc. Sara Ursić na konferenciji Sociological Knowledges for Alternative Futures

Dr. sc. Sara Ursić sudjelovala je na online konferenciji ESA 2021 Sociological Knowledges for Alternative Futures održanoj od 31. kolovoza do 3. rujna 2021. izlaganjem na temu Farmers’ markets and Hybridites of Consumption in the Pandemic – the shift to Virtual

Konferencija: https://www.europeansociology.org/esa-conference-2021-in-barcelona
Program: Sociological Knowledges For Alternative Futures: Outline Programme, 15th ESA Conference

Na konferenciji su izloženi rezultati istraživanja provedenog u sklopu Adris projekta Socio-kulturni aspekti tržnica u hrvatskim gradovima – tradicijski javni prostor kao element inovativnih urbanih politika koji vodi prof. dr. sc. Anka Mišetić.

Dr. sc. Sara Ursić, zajedno s koautoricama prof. dr. sc. Ankom Mišetić (Arhitektonski fakultet, Studij dizajna) i doktorandicom Nikom Đuho (Hrvatsko katoličko sveučilište), održala je izlaganje na temu Farmers’ markets and Hybridites of Consumption in the Pandemic – the shift to Virtual. Izlaganje se temelji na rezultatima online istraživanja provedenog 2020. godine koje se, između ostalog, bavi prilagodbom i otpornošću tržnica kao urbanog prostora par excellence i relociranjem tržnica u virtualni prostor za vrijeme lockdown-a zbog pandemije COVID-19.

Dr. sc. Sara Ursić

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na pripremnoj radionici za NECE FESTIVAL: BORDERS; Tirana, 18.-19. 6. 2024.

Pripremna radionica za ˝NECE Festival: BORDERS˝ (14. – 17. studenog 2024.) održana je u Tirani… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na pripremnoj radionici za NECE FESTIVAL: BORDERS; Tirana, 18.-19. 6. 2024.