Članovi istraživačkih timova projekata INVENT i GENMOD na konferenciji Europskog sociološkog društva predstavili pet priopćenja

Voditeljica projekata GENMOD i INVENT dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i članovi projekata mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Željka Zdravković i Augustin Derado, mag.soc. sudjelovali su s pet izlaganja u radu 15. konferencije Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA) „Sociološko znanje za alternativne budućnosti“ („Sociological Knowledges for Alternative Futures“); Barcelona, 31. 8. – 3. 9. 2021.

– Konferencija: https://www.europeansociology.org/esa-conference-2021-in-barcelona
– Program: Sociological Knowledges For Alternative Futures: Outline Programme, 15th ESA Conference

U programu istraživačke mreže za sociologiju obitelji i intimnih života (RN 13) Augustin Derado, Mirko Petrić i Inga Tomić-Koludrović održali su 3. rujna 2021. izlaganje temeljeno na rezultatima projekta GENMOD Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (HRZZ-IP-2016-06-6010).

Izlaganje je održano pod naslovom Rodna nejednakost i društvena nejednakost: klasna dimenzija podjele kućanskog rada u Hrvatskoj (Gender inequality and social inequality: The class dimension of division of housework in Croatia). Na temelju uporabe mješovitih metoda prikazani su rezultati integracije analiza relacijskih rodnih strategija u podjeli kućanskog rada i multidimenzionalnog društvenog prostora ukupnih nejednakosti u Hrvatskoj. Raspravljena je logika obrazaca po kojima se tipovi podjele kućanskog rada pozicioniraju na mapi društvenog prostora te veza istih sa elementima rodnog režima u Hrvatskoj.

U programu istraživačke mreže za sociologiju kulture (RN 07) Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Augustin Derado i Željka Zdravković održali su četiri izlaganja temeljena na empirijskim istraživanjima koja su provedena unutar HORIZON 2020. projekta INVENT Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika (European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies).

Mirko Petrić i Augustin Derado su 1. rujna 2021. održali izlaganje pod nazivom Eksploratorna istraživanja i kulturna politika: prema razumijevanju odozdo kulture u Hrvatskoj (Exploratory research and cultural policy: Towards a Bottom-up understanding of culture in Croatia). Rezultati su uključivali identifikaciju izraženih generacijskih razlika u značenjima kulture, pridavanju vrijednosti kulturi te kulturnim granicama kod hrvatskih građana. Naglašena je važnost primjene logike otkrića kao i sinergije eksploratornog pristupa i teorije. Javnopolitički aspekt zaključka uključivao je naglašavanje važnosti generacijskih razlika u razumijevanju kulture te pozivanje na djelovanje ka afirmaciji društvene vrijednosti kulture.

Inga Tomić-Koludrović je sudjelovala u izlaganju pod nazivom Rastuće društvene nejednakosti u Europi: implikacije za kulturnu politiku (Rising Social Inequalities in Europe: Implications for Cultural Policy) sa Predragom Cvetičaninom. U zaključcima je istaknuta važnost obrazovanja i ekonomskih resursa na kulturne prakse. Javnopolitički aspekt se odnosio na naglašavanje kako je bez poboljšanja obrazovnih mogućnosti i materijalnih uvjeta života građana nemoguć napredak kulturne participacije te je stoga kulturnu politiku potrebno promatrati u sinergiji sa obrazovnim, medijskim, ekonomskim i socijalnim politikama.

Željka Zdravković je 1. rujna 2021. sudjelovala u dva izlaganja. Kao koautorica sudjelovala je u izlaganju pod nazivom Tko podržava a tko se protivi javnom financiranju kulture? Usporedba društvenih korelata stavova građana prema javnom financiranju kulture diljem Europe (Who Supports or Opposes Public Funding of Culture? Comparing the Social Correlates of People’s Attitudes towards Public Funding of Culture across Europe) sa Susanne Janssen, Frédéricom Lebaronom i Jörgom Rösselom. Rezultati izlaganja uključivali su pregled stavova građana četiri Europske zemlje (Nizozemska, Francuska, Švicarska i Hrvatska) u kojoj se mjeri pojedini aspekti kulture, institucije i proizvodi trebaju javno financirati. Posebna je pozornost pridana povezanosti stavova o financiranju kulture i socio-ekonomskih karakteristika, zatim, kulturne participacije, pristupa kulturi i političke orijentacije građana.

Kao koautorica i izlagačica, Željka Zdravković je sa Franziskom Marquart sudjelovala u izlaganju pod nazivom #Kultura: Kako korisnici Twittera u Hrvatskoj i Danskoj raspravljaju o kulturi (#Culture: How Twitter Users in Croatia and Denmark Discuss Culture). Predstavljene su slučaja uporabe društvene mreže Twitter u kontekstu spominjanja riječi „kultura“ u dvije uvelike različite europske zemlje (Hrvatske i Danske). Prikupljeni su i analizirani podatci koji se odnose na ono što su politički, društveni i kulturni akteri komunicirali o kulturi u razdoblju od dvije godine (2019. i 2020.). Istraživačka analiza bila je koncentrirana na tri istraživačka pitanja – (1) definiranje glavnih tema i diskursa u mrežnim raspravama o #kulturi; (2) mapiranje ključnih aktera u definiranju tema o kojima se raspravlja; i (3) identificiranje sličnosti i razlika između ove dvije zemlje.

Dio diseminacijskih aktivnosti navedenih u ovoj obavijesti provedene su u okviru projekta GENMOD „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-6-6010). Cilj projekta GENMOD je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Projekt se temelji na postavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa.

Dio diseminacijskih aktivnosti navedenih u ovoj obavijesti provedene su u okviru projekta INVENT „European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World“, financiranog iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije OBZOR 2020, u skladu s sporazumom br. 870691. Institut Pilar partner je projekta i koordinator jednog od radnih paketa, a voditeljica hrvatskog tima je dr. sc. Inga Tomić-Koludrović. Znanstveno-istraživačke djelatnosti konzorcija projekta INVENT planirane su kao doprinos “društvenom zaokretu” europskih kulturnih politika. Projekt će osigurati spoznaje o višestrukim, često međusobno proturječnim razumijevanjima društvene vrijednosti kulture u različitim društvenim grupama u europskim društvima i stvoriti osnovu za nove metodologije proučavanja kulture. Svrha projekta, kao i planiranog „društvenog zaokreta“ kulturnih politika, jest podržati vrijednosti ključne za očuvanje europskog identiteta i pripadnosti, inkluzivnosti, tolerancije i društvene kohezije. – Više o projektu INVENT na web stranici projekta: inventculture.eu. 

Projekt GENMOD | Projekt INVENT

Također provjeri

Predavanje: Sve je to prevara! – Zašto teorije zavjere polariziraju i radikaliziraju ljude? Zagreb, 20. 6. 2024.

U Institutu Pilar 20. lipnja 2024. prof. Jan Willem van Prooijen održao je javno predavanje… Pročitaj više o Predavanje: Sve je to prevara! – Zašto teorije zavjere polariziraju i radikaliziraju ljude? Zagreb, 20. 6. 2024.