Projekt CSRP: 3. i 4. lipnja 2021. održan dvodnevni online sastanak

Sedmi po redu sastanak švicarskog i hrvatskog istraživačkog tima u sklopu projekta CSRP održan je online 3. i 4. lipnja 2021.

Agenda sastanka

Dvodnevni online sastanak obuhvatio je interpretacijsku, upravljačku i metodološku radionicu za projekt: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities [Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima] (br. IZHRZO_180631/1). Prvu interpretacijsku radionicu, koja je bila usredotočena na „Beskućništvo i stručnjake u institucijama“, vodio je švicarski tim, dok je drugu, koja je bila usredotočena na „Ljude koji doživljavaju beskućništvo i usluge“, vodio hrvatski tim. Rasprave su se temeljile na istraživačkim materijalima koje su oba tima prikupila i analizirala u okviru ovog projekta. Metodološka radionica „Beskućništvo i (mentalno) zdravlje“, koju je vodio švicarski tim, pružila je teorijske uvide u mentalno zdravlje i beskućništvo, kao i druge istraživačke nalaze na ovu temu.

CSRP Project: A two-day online meeting was held on 3-4 June 2021

The seventh CSRP meeting between the Swiss and Croatian research teams took place on 3-4 June 2021 online

Meeting programme

This two-day online meeting included interpretative, management and methodological sessions for the project: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631/1). The first interpretative session was led by the Swiss Team and focused on “Homelessness and experts in the institutions” while the second was led by the Croatian team and focused on “People experiencing homelessness and services”. Discussions were based on research materials collected and analysed by both teams within the framework of this project. The methodological session, “Homelessness and (mental) health” presented by the Swiss team provided a theoretical view of mental health and homelessness as well as some research findings on this theme.

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije | Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.