Objavljena knjiga dr. sc. Vesne Lamza Posavec METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA: TEMELJNI UVIDI

U Biblioteci POSEBNA IZDANJA Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Vesne Lamza Posavec METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA: TEMELJNI UVIDI – „suvremen metodološki priručnik koji pruža iscrpan i temeljit prikaz najčešće primjenjivanih istraživačkih metoda u društvenim znanostima“.O autorici | Iz recenzija | Prikazi knjige

Vesna Lamza Posavec
METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA: TEMELJNI UVIDI
Biblioteka POSEBNA IZDANJA
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2021. – 336 str.
ISBN 978-953-7964-75-7

Iz sadržaja

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE DRUŠTVENIH POJAVA
Značajke znanstvenog istraživanja
Povezanost teorije i znanstvenog istraživanja
Vrste istraživanja
FAZE ISTRAŽIVANJA
Konceptualizacija
Operacionalizacija
Kvalitativne i kvantitativne metode
Field-metode
Opažanje
Intervju
Individualni intervju
Fokus-grupe
Anketa
Anketni upitnik
Uzorak
Tehnike anketiranja
Eksperiment
Desk-metode
Analiza arhivske građe
Analiza sadržaja
Realizacija
VREDNOVANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA
ETIKA ISTRAŽIVANJA

Literatura
O autorici


O autorici

Vesna Lamza Posavec završila je studij psihologije i doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Izabrana je u trajno zvanje znanstvenoga savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora. Glavno je područje njezina znanstvenog interesa istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija te metodologija društvenih istraživanja. Bila je dugogodišnja voditeljica Službe novinskog istraživanja u novinskoj kući Vjesnik, gdje je provela mnogobrojna istraživanja tiskanih medija. Nakon zapošljavanja u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar vodila je dugogodišnji znanstveni projekt istraživanja javnoga mnijenja i masovnih medija. Predavala je metodologijske predmete na Hrvatskim studijima, Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je devet knjiga/monografija (tri u suautorstvu) te mnoge znanstvene i stručne radove, istraživačka izvješća i studije. Dobitnica je Državne nagrade za znanost i nagrade Hrvatskog psihološkog društva.


Iz recenzija

Knjiga Vesne Lamze Posavec suvremen je metodološki priručnik koji pruža iscrpan i temeljit prikaz najčešće primjenjivanih istraživačkih metoda u društvenim znanostima. Zastupljene metode su podrobno opisane i potkrijepljene primjerima iz istraživačke prakse pa čitatelj može steći izvrstan uvid u metodologiju društvenih znanosti i poslužiti se knjigom kao priručnikom za vlastite istraživačke projekte. Knjiga je pisana vrhunskim stilom i na pristupačan način objašnjava složena metodološka pitanja približavajući ih čak i neupućenom čitatelju, tako da vjerujem da će privući široku publiku, od laika i studenata do istraživača. Posebno bih istaknuo odjeljak posvećen anketnom istraživanju u kojem autorica suvereno izlaže problematiku ove, za mnoge, ključne istraživačke metode u društvenim znanostima, temeljeći iznesene spoznaje na desetljećima istraživačke prakse i metodoloških analiza. Knjigu bez rezerve preporučujem svima koji žele steći početno znanje iz metodologije društvenih znanosti, jednako kao i onima koji to znanje žele proširiti i nadograditi.
Prof. dr. sc. Goran Milas

Knjiga objedinjuje nekoliko prednosti dobrog udžbenika i priručnika iz metoda društvenih istraživanja: riječ je o sveobuhvatnom priručniku koji obrađuje glavne vrste metoda i sve faze istraživačkoga procesa; pisana je transdisciplinarno, te je jednako primjenjiva bez obzira na područje u kojem se istraživanja provode; pisana je iz perspektive znanstvenika koji ima bogato teorijsko ali i praktično iskustvo provođenja istraživanja; sumira vlastiti znanstveni doprinos autorice razvoju i kritičkomu vrednovanju metoda i postupaka u društveni istraživanjima. U cjelini, ovu knjigu držim korisnom za različite dionike i ciljne skupine. Ključna su ciljna skupina studenti različitih vrsta studija i smjerova društvenih znanosti koji moraju svladati osnove provođenja istraživanja i njihova korištenja u društvenim znanostima. Samim time bit će od velike koristi mnogim nastavnicima koji podučavaju te studente. Od koristi će, kao priručnik, biti zasigurno i istraživačima-praktičarima u privatnome sektoru.
Dr. sc. Dragan Bagić, izv. prof.


Prikazi knjige

– Društvena istraživanja: Ivan Balabanić, br. 3/2021., str. 637-639.
– Informatologija: Jelena Hadžić, br. 3-4/2021., str. 234-235.
– Medijske studije: Hrvoje Jakopović, br. 23/2021., str. 128-129.
– Suvremena psihologija: Goran Milas, br. 1-2/2021., str. 1-2.

Također provjeri

Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.

U Domu kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi 11. travnja 2024. jezikoslovac i onomastičar dr.… Pročitaj više o Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.