Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na stručnoj radionici “Konceptualizacija neimaštine”, 25. 3. 2021.

Dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović sudjelovala je na radionici za stručnjake “Conceptualizing Destitution: Theoretical Understanding and Practical Relevance”/“Konceptualizacija neimaštine: teorijsko razumijevanje i praktična relevantnost“ koju je organiziralo University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW),  25. ožujka 2021.Program

Radionica za stručnjake organizirana je online u sklopu istraživačkog projekta “Routes into Destitution”/”Rute u neimaštinu“ te su na njoj sudjelovali istraživači iz Švicarske i iz zemalja srednje i istočne Europe. U svom sudjelovanju na okruglom stolu “Destitution, migration and homelessness in national and international contexts”/“Neimaština, migracije i beskućništvo u nacionalnom i međunarodnom kontekstu“ koristila je istraživački materijal iz zajedničkog projekta: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631/1). Projekt je financiran u okviru Hrvatsko-švicarskoga istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost putem sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije

Dr. Lynette Šikić Mićanović at an expert workshop Conceptualizing Destitution: Theoretical Understanding and Practical Relevance on 25 March 2021

Dr. Lynette Šikić Mićanović participated in an expert workshop “Conceptualizing Destitution: Theoretical Understanding and Practical Relevance” organised by the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) on 25 March 2021.Programme
This was an expert workshop organised online for the research project “Routes into Destitution” that involved a number of researchers from Switzerland and Central Eastern European countries. Her participation in the roundtable on “Destitution, migration and homelessness in national and international contexts” drew on research materials from a joint research project: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631/1). This work is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Program.

Project Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.

Znanstvenici Instituta Pilar sudjelovali su trima izlaganjima i dvama posterima na 30. znanstvenom skupu Empirical… Pročitaj više o Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.