Projekt GENMOD: Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić održali predavanje u okviru programa za rodna istraživanja Sveučilišta u Grazu, 18. 11. 2020.

Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić, održali su 18. studenoga 2020. pozvano predavanje u okviru programa stipendije za rodna istraživanja „Elisabeth List“ Sveučilišta u Grazu

Predavanje s naslovom Men are not the same anymore: Recent changes in gender relations in South East European societies (Muškarci više nisu isti: recentne promjene u rodnim odnosima u društvima jugoistočne Europe) održano je preko digitalne platforme Sveučilišta u Grazu „Unimeet“, uz sudjelovanje 42 osobe.

Predavanje, u kojem su izneseni brojni empirijski podaci, zainteresiralo je publiku i stoga što su, ne samo u Hrvatskoj, rijetka istraživanja i publikacije koje se bave muškarcima iz perspektive teorija roda i razvoja (GAD). Rodni studiji su, naime, dominantno orijentirani prema poboljšanju položaja žena a ideja o rodnim identitetima muškaraca često je strana čak i onima koji se bave rodnim identitetima žena. Međutim ta “odsutnost muškaraca“ (Hearn, 2004) iz istraživačkih programa zapravo je prepreka u uspostavljanju rodne ravnopravnosti, budući da se rodni režimi mogu razumjeti i mijenjati samo ako u toj sudjeluju i muškarci i žene.

Istraživanje na temelju kojega je nastalo predavanje provedeno je u okviru projekta Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-6-6010). Cilj projekta GENMOD je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Projekt se temelji na postavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa.

Projekt GENMON

Također provjeri

Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.

Mirela Crljen, stručna savjetnica u znanosti, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji European Association of Research… Pročitaj više o Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.