Objavljena studija POVREMENO ŽIVJETI DRUGDJE

Kao 41. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga POVREMENO ŽIVJETI DRUGDJE. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj koju su uredili Geran-Marko Miletić i Krešimir Peračković.Iz Predgovora


Strateški zaokret koji bi omogućio da kapitaliziranje sekundarnog stanovanja izađe iz okvira rentijerske ekonomije tek predstoji pri čemu je studija skroman doprinos raspravi o novim modelima lokalnog razvoja u sredinama u kojima je taj fenomen intenzivnije prisutan. – Iz Sažetka

POVREMENO ŽIVJETI DRUGDJE. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj
Uredili: Geran-Marko Miletić i Krešimir Peračković
Biblioteka Studije. – Knjiga 41.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2020. – 182 str.
ISBN 978-953-7964-78-8

 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
1. UVOD ILI O DRUŠTVENOJ RELEVANTNOSTI SEKUNDARNOG STANOVANJA (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković)
2. ŠIRENJE SEKUNDARNOG STANOVANJA I TRANSFORMACIJA LOKALNE ZAJEDNICE: DOSADAŠNJE SPOZNAJE (Geran-Marko Miletić, Anka Mišetić)
3. OSNOVNA OBILJEŽJA SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković, Marica Marinović Golubić)
Obrisi razvoja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
Socio-prostorni obrasci širenja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
Metodološka napomena
Akteri sekundarnog stanovanja
Odredišno-ishodišna matrica sekundarnog stanovanja
Učestalost korištenja stanova za odmor
4. ANALIZA DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA NASELJA OKRUG GORNJI, ČERVAR-PORAT I ALJMAŠ (Nenad Pokos, Roko Mišetić)
Uvod
Nekoliko napomena o prostorno-ekonomskim obilježjima istraživanih naselja
Okrug Gornji
Červar-Porat
Aljmaš
Popisna promjena broja stanovnika (1971. – 2011.)
Prirodno kretanje stanovništva (1971. – 2017.)
Stanovništvo prema migracijskim obilježjima (1971. – 2001.)
Sastav stanovništva prema spolu i dobi (1971. – 2011.)
Sastav stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti (1971. – 2011.)
Stanovništvo prema školskoj spremi (1981. – 2011.)
Stanovništvo prema djelatnosti
5. O ISTRAŽIVANJU: CILJEVI, METODA I UZORAK (Geran-Marko Miletić)
Ciljevi istraživanja
Metoda istraživanja
Uzorak
6. SEKUNDARNO STANOVANJE U NASELJU „NEPOVOLJNIH PROSTORNIH ODNOSA“: PRIMJER OKRUGA GORNJEG (Marica Marinović Golubić, Krešimir Peračković, Sara Ursić)
Uvod
Kratak pregled razvoja Okruga Gornjeg
Osnovna obilježja sekundarnog stanovanja u Okrugu Gornjem
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
7. SEKUNDARNO STANOVANJE U SEZONSKOM GRADU: PRIMJER ČERVAR-PORTA (Sara Ursić, Rašeljka Krnić)
Uvod
Kratka šetnja kroz Červar-Porat
Popularizacija gradova odmarališta
Faze razvoja Červar-Porta
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
8. SEKUNDARNO STANOVANJE NA OBALAMA RIJEKA: PRIMJER ALJMAŠA (Mario Bara, Marica Marinović Golubić)
Uvod
Razvoj fenomena sekundarnog stanovanja u Aljmašu
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
9. PRINOS ANALIZI (SU)ŽIVOTA MJEŠTANA I VIKENDAŠA: NEKOLIKO EMPIRIJSKIH UVIDA IZ OKRUGA GORNJEG, ČERVAR-PORTA I ALJMAŠA (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković, Anka Mišetić)
Obilježja sekundarnog stanovanja
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalni društveni odnosi
Način provođenja vremena

Literatura
Sažetak
Summary


Predgovor

Istraživanje čiji su rezultati izloženi u ovoj knjizi provedeno je u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta „Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj“ (HRZZ-UIP-2013-11-1875) koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Projekt je realiziran u razdoblju od 2014. do 2017. godine, a u interdisciplinarnoj istraživačkoj skupini sudjelovali su stručnjaci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Voditelj projekta bio je dr. sc. Geran-Marko Miletić, a članovi istraživačke skupine dr. sc. Mario Bara, dr. sc. Rašeljka Krnić, dr. sc. Marica Marinović Golubić, dr. sc. Anka Mišetić, dr. sc. Roko Mišetić, dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Nenad Pokos, dr. sc. Saša Poljanec-Borić, dr. sc. Tomislav Smerić, dr. sc. Sara Ursić i dr. sc. Mateo Žanić. U provedbi anketnog istraživanja, koje ne bi bilo moguće bez svesrdne pomoći dobrih domaćina u Okrugu Gornjem, Aljmašu i Červar-Portu, sudjelovali su i studenti sociologije s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta te Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga se sastoji od ukupno devet poglavlja. Nakon uvoda, u drugom poglavlju ponuđen je pregled osnovnih teorijskih i empirijskih uvida u mehanizme i učinke širenja sekundarnog stanovanja. Zatim slijedi poglavlje u kojem su analizirana osnovna obilježja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj. U četvrtom poglavlju izložena su osnovna prostorno-ekonomska i demografska obilježja naselja Okrug Gornji, Červar-Porat i Aljmaš. U petom je opisana metodologija istraživanja, a u sljedeća tri poglavlja prikazani su, zasebno za svaku lokaciju, rezultati deskriptivne analize podataka prikupljenih anketnim istraživanjima, najprije za Okrug Gornji, zatim za Červar-Porat i na kraju za Aljmaš. U posljednjem, devetom poglavlju iznesen je pregled osnovnih uvida o (su)životu stalnih i povremenih stanovnika proizašlih iz usporednog čitanja istraživačkih rezultata prikupljenih na tri različita mjesta

Biblioteka STUDIJE

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština