FreeCareerChoice − Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata

Institut Ivo Pilar provodi projekt Hrvatske zaklade za znanost “Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata” (FreeCareerChoice) u razdoblju od siječnja 2020. do prosinca 2023. Voditeljica projekta je dr. sc. Iva Šverko. Novosti


Projekt je usmjeren ispitivanju procesa odlučivanja o karijeri tijekom adolescencije, praćenjem učenika u dobi od 11 do 19 godina koji prolaze tranzicije u karijeri – nakon osnovne i nakon srednje škole. U okviru ovog projekta evaluirat će se Model slobodnog odlučivanja o karijeri koji naglašava ulogu zaštitnih i rizičnih faktora te autonomne karijerne motivacije u profesionalnom razvoju adolescenata. Zaštitni i rizični faktori i autonomna karijerna motivacija, uz profesionalnu zrelost, djeluju na kvalitetu odabira karijere i posljedično na profesionalne ishode. Direktne, indirektne i moderacijske veze među navedenim konstruktima bit će istražene kombiniranjem opsežnog longitudinalnog istraživanja, manjeg krossekcijskog istraživanja te kvazieksperimentalnog pristupa. Praktični doprinos ovog istraživanja očituje se u nadogradnji i adaptaciji online sustava Put karijere namijenjenog za osnovnoškolce. Postojanje takvog alata za profesionalno usmjeravanje korisno je za dobrobit svakog pojedinca, ali i za razvoj pravednijeg društva u cjelini, jer školsko okruženje pruža mogućnost da se pomoć i podrška u razvoju karijere pruži svima, bez dodatne naknade.
Internacionalni tim čine znanstvenici zaposleni na Institutu Ivo Pilar (voditeljica projekta Iva Šverko, znanstvena savjetnica, Toni Babarović, znanstveni savjetnik, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Ivan Dević, znanstveni suradnik, Mirta Blažev i Mara Šimunović, doktorandice), sveučilišni nastavnici zaposleni na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Maša Tonković Grabovac, docentica, Iva Černja, doktorandica), profesor emeritus Terence Tracey (Arizona State University) te docent Bart Wille (Ghent University).

Novosti

Predstavljanje platforme „Put karijere“ na 2. konferenciji školskih psihologa – „Horizonti snage“
Projekt Free Career Choice: Izvučene nagrade za sudjelovanje u istraživanju, lipanj 2023.
Predavanje profesora Terencea Traceya s Arizona State University u okviru projekta Free Career Choice; Zagreb, 11. 5. 2023.
Dani psihologije u Zadru: Predstavljeni rezultati projekta Free Career Choice, 26.-28. 5. 2022.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.

Suradnica projekta TEEN-WELL Marija Džida predstavila je na 24. Danima psihologije u Zadru 23.-25. 5.… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.