Projekt CSRP: Druga radionica Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy, 9.-11. 9. 2019.

U prostorijama Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu od 9. do 11. rujna 2019. održana je sa švicarskim istraživačkim timom radionica Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy.Program radionice

Program radionice Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy; Zagreb, 9.-11. rujna 2019.

Hrvatski i švicarski istraživački tim diskutirali su o iskustvima doživljenim tijekom terenskog rada, kao i o strategijama analize u sklopu projekta: Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne uključenosti: komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima (No. IZHRZO_180631 / 1). Konfliktne situacije i sigurnosna pitanja vezana uz ovo istraživanje o marginaliziranim društvenim skupinama također su bile teme o kojima se raspravljalo tijekom drugog sastanka. Revidirani su materijali za istraživanje i predstavljeni su kodni sustavi za analizu transkripata. Projekt je financiran u okviru Hrvatsko–švicarskoga istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost putem sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Voditelj švicarskog tima je prof. dr. sc. Matthias Drilling, Institute for Social Planning, Organizational Change and Urban Development, University of Applied Sciences and Arts, a hrvatski tim vodi dr. sc. Lynette Šikić Mićanović iz Instituta Pilar.

CSRP Project: Workshop 2 Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy, with the Swiss Research Team 9-11 September 2019

The second CSRP workshop with the Swiss research team Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy was held at the Institute of Social Sciences Ivo Pilar on 9-11 September 2019 in Zagreb

Workshop programme Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy, 9-11 May 2019.

In collaboration with the Swiss research team, fieldwork work experiences as well as analysis strategies were discussed during this three-day workshop for the project: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631 / 1). Conflict situations and safety issues related to this research with marginalized populations were also discussed at this second meeting. Research materials were revised and coding systems for analysis of transcripts were presented. This project is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Program. The principal investigator of the Swiss team is Prof. Dr. Matthias Drilling from the Institute for Social Planning, Organizational Change and Urban Development, University of Applied Sciences and Arts, while the Croatian team from the Pilar Institute is led by Dr. Lynette Šikić Mićanović.

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.