Natječaj za dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
2. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za radno mjesto znanstvenog suradnika
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju (ako je proveden izbor u znanstveno zvanje)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno čl. 7.-9. Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opi-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave, s dostavom u elektroničkom obliku u PDF formatu u jednom dokumentu (ZIP), na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 49 od 15. 5. 2019.

Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019.  – objava ispravka 31. 5. 2019. – dva znanstvena suradnika

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb