Naslovna / Novosti / Natječaji / Natječaj za dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, 15. 5. 2019.

Natječaj za dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
2. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za radno mjesto znanstvenog suradnika
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju (ako je proveden izbor u znanstveno zvanje)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno čl. 7.-9. Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opi-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave, s dostavom u elektroničkom obliku u PDF formatu u jednom dokumentu (ZIP), na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 49 od 15. 5. 2019.

Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019.  – objava ispravka 31. 5. 2019. – dva znanstvena suradnika

Također provjeri

Natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodsveno-financijske službe, 14. 2. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E …