Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na panelu o realizaciji projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana”, 13. 11. 2018.

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić sudjelovala je u panelu koji se 13. 11. 2018. u organizaciji udruge ”Zelena Istra” održao na Sveučilištu u Puli. U raspravi koju je moderirala Dušica Radojčić iz “Zelene Istre” sudjelovali su i prof. dr. sc. Marinko Škare, prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac i doc. dr. sc. Aljoša Vitasović sa Sveučilišta u Puli te dr. sc. Goran Zgrablić s Visoke tehničko-poslovne škole u Puli.Iz medija

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na panelu o realizaciji projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana”; Pula, 13. 11. 2018.

Panel je organiziran u povodu stavljanja na dnevni red sjednice Vlade RH održane u Puli 13. 9. 2018.  Odluke o Sporazumima o suradnji u realizacijii projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana” između Ministarstva državne imovine koje zastupa ministar Goran Marić i Borisa Miletića, gradonačelnika Pule (https://vlada.gov.hr/sjednice/114-sjednica-vlade-republike-hrvatske-24389/24389).

Sporazumi koji se odnose na izgradnju velikog broja smještajnih kapaciteta na području pulskog zaljeva predviđaju i izdavanje prava gradnje na 50 godina te izdavanje koncesije na pomorsko dobro na 99 godina. S obzirom na to da je interes javnosti za takav poslovni model velik, panel je tematizirao moguće razvojne i društvene posljedice Sporazuma. U tom je smislu dr. sc. Poljanec-Borić upozorila na opasnost prakse u kojoj privatizam postaje zamjena za konstruktivne politike javnog sektora, posebno upozorivši na problematičnost izdavanja koncesije na 99 godina na strateškom prostornom resursu kakav je “Muzil”.

Iz medija

− Radio Rojc: Pulsko Sveučilište distancira se od građana, 14. 11. 2018.
− Istarski.hr: Inicijativa Volim Pulu: ‘Odlučuje šačica političara, to je skandalozno’, 19. 11. 2018.
− Regionalexpress.hr: Priopćenje Inicijative građana ‘‘Volim Pulu’’, 19. 11. 2018.
− Tris.com.hr: Turbulentno na raspravi o privatizaciji priobalja u Puli: Neokolonijalizam na velika vrata, 19. 11. 2018.
− Tris.com.hr: Panel diskusija o budućnosti: Što čeka Pulu, hoće li glavnina priobalja biti predana na 99 godina…, 12. 11. 2018.

Dr. sc. Saša Poljanec Borić

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.