Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na panelu o realizaciji projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana”, 13. 11. 2018.

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić sudjelovala je u panelu koji se 13. 11. 2018. u organizaciji udruge ”Zelena Istra” održao na Sveučilištu u Puli. U raspravi koju je moderirala Dušica Radojčić iz “Zelene Istre” sudjelovali su i prof. dr. sc. Marinko Škare, prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac i doc. dr. sc. Aljoša Vitasović sa Sveučilišta u Puli te dr. sc. Goran Zgrablić s Visoke tehničko-poslovne škole u Puli.Iz medija

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na panelu o realizaciji projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana”; Pula, 13. 11. 2018.

Panel je organiziran u povodu stavljanja na dnevni red sjednice Vlade RH održane u Puli 13. 9. 2018.  Odluke o Sporazumima o suradnji u realizacijii projekata “Muzil”, “Hidrobaza” i “Saccorgiana” između Ministarstva državne imovine koje zastupa ministar Goran Marić i Borisa Miletića, gradonačelnika Pule (https://vlada.gov.hr/sjednice/114-sjednica-vlade-republike-hrvatske-24389/24389).

Sporazumi koji se odnose na izgradnju velikog broja smještajnih kapaciteta na području pulskog zaljeva predviđaju i izdavanje prava gradnje na 50 godina te izdavanje koncesije na pomorsko dobro na 99 godina. S obzirom na to da je interes javnosti za takav poslovni model velik, panel je tematizirao moguće razvojne i društvene posljedice Sporazuma. U tom je smislu dr. sc. Poljanec-Borić upozorila na opasnost prakse u kojoj privatizam postaje zamjena za konstruktivne politike javnog sektora, posebno upozorivši na problematičnost izdavanja koncesije na 99 godina na strateškom prostornom resursu kakav je “Muzil”.

Iz medija

− Radio Rojc: Pulsko Sveučilište distancira se od građana, 14. 11. 2018.
− Istarski.hr: Inicijativa Volim Pulu: ‘Odlučuje šačica političara, to je skandalozno’, 19. 11. 2018.
− Regionalexpress.hr: Priopćenje Inicijative građana ‘‘Volim Pulu’’, 19. 11. 2018.
− Tris.com.hr: Turbulentno na raspravi o privatizaciji priobalja u Puli: Neokolonijalizam na velika vrata, 19. 11. 2018.
− Tris.com.hr: Panel diskusija o budućnosti: Što čeka Pulu, hoće li glavnina priobalja biti predana na 99 godina…, 12. 11. 2018.

Dr. sc. Saša Poljanec Borić

Također provjeri

Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, društvene znanosti, psihologija, rad u središnjici Zagreb, 24. 7. 2020.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na znanstveno …