Natječaj za asistenta – projekt DARE (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost, za rad na međunarodnom znanstvenom projektu u sklopu Horizon 2020, br. 725349 – Dialogue About Radicalisation and Equality DARE
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:
–    opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
–    završen diplomski sveučilišni  ili integrirani studij psihologije
–    ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.
–    odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
–    odlično poznavanje rada na računalu osobito programa za kvantitativnu analizu podataka
–    ostali uvjeti: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu putem objavljenih radova, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, motiviranost za znanstveno usavršavanje u području socijalne i političke psihologije (međugrupni odnosi, politički stavovi), metodologije istraživanja i obrade podataka, vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:
–    životopis (EU standard)
–    diploma o završenom studiju (preslika)
–    potvrda fakulteta o ukupnom prosjeku ocjena (izvornik)
–    dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ili potpisana izjava)
–    potpisana izjava o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu
–    popis objavljenih radova te izlaganja na konferencijama
–    motivacijsko pismo
–    potvrda fakulteta o upisanom doktorskom studiju psihologije (ako je studij upisan; preslika)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to u tiskanom obliku (zatvorena omotnica s naznakom „za natječaj“), te u elektroničkom obliku na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, znanja engleskog jezika, statističkih obrada i programa za kvantitativnu analizu podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 46 od 18.05.2018. te na Euraxess jobs portalu.

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima