Objavljena knjiga Ivana Brlića LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA

Kao 31. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Ivana Brlića LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945. – Sadržaj | Iz recenzija

LicDrust nasl Cilj knjige je bio po prvi put u našoj historiografiji predstaviti ne samo sažet prikaz građanskih udruga, nego i razloge, uzroke te posljedice njihova postojanja na prostoru Like i Senja, a sve u svrhu boljega razumijevanja složenih i nedovoljno razjašnjenih povijesnih procesa u hrvatskoj povijesnoj regiji Lici. – Iz sažetka

Ivan Brlić
LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945.
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 31.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017. – Str. 432.
ISBN 978-953-7964-40-5Omot | Impresum | Sadržaj | Iz recenzija

 

Predstavljanje knjige LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945.; Gospić, 10. studenoga 2017.
 
Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

1. UVOD
1.1. Predmet i metodologija istraživanja građanskih društava na tlu Like i Senja
1.2. Izvori
1.3. Historiografija

2. PROSTORNE I POVIJESNE ODREDNICE LIKE I SENJA DO POJAVE GRAĐANSKIH DRUŠTAVA
2.1. Geografski uvjeti i upravni razlozi
2.2. Dominantna vojnokrajiška iskustva
2.3. Počeci fragmentarne modernizacije nakon ukinuća Vojne krajine
2.4. Lika i Senj u sklopu Ličko-krbavske županije
2.5. Hrvatsko-srpski odnosi
2.6. Lika i Senj u Kraljevini Jugoslaviji

3. DRUŠTVENI I KULTURNI KONTEKST RAZVOJA UDRUGA NA PROSTORU LIKE I SENJA
3.1. Povijest udruživanja
3.2. Habsburška regulacija i njena primjena na prostoru tadašnje civilne i vojne Hrvatske
3.3. Pravno uređenje udruga i zaklada
3.4. Kratka povijest nastanka građanskih društava u Hrvatskoj
3.5. Štedionice kao ekonomske udruge izlaska Like iz permanentne krize
3.6. Statistički podaci kao simboličan pokazatelj gospodarskog i kulturnog napretka Like i Senja
3.7. Važnost prosvjetnih društava i podružnica u Lici i Senju
3.8. Razvoj srpskih građanskih udruga u Lici
3.9. Nastavak razvoja ličkih i senjskih građanskih društava u Kraljevini SHS – Jugoslaviji (1918. – 1941.)
3.10. Ublažavanje krize ograncima gospodarskih organizacija
3.11. Senjska građanska društva kao iznimka
3.12. Zaklade na ličkom tlu (1850.—1940.): institucijski „humanisti“ u pomaganju ličkome čovjeku

4. GRAĐANSKA DRUŠTVA, KLUBOVI I SAVEZI U LICI I SENJU
4.1. Društva u Brinju i okolici
4.1.1. Mjesto Brinje
4.1.2. Građanska društva u Brinju i okolici
4.1.3. Jezerane
4.2. Društva u Donjem Lapcu i okolici
4.3. Društva u Gospiću i okolici
4.3.1. Od stožernog mjesta Ličke pukovnije do ličke metropole
4.3.2. Gospodarske i trgovačke udruge u Gospiću
4.3.3. Humanitarno-dobrotvorna društva u Gospiću
4.3.3.1. Društvo za potporu siromašnih i vrijednih učenika kr. velike gimnazije u Gospiću
4.3.3.2. Društvo za poljepšanje Gospića i okolice
4.3.4. Gospojinska društva
4.3.4.1. Crveni križ u Gospiću
4.3.5. Gospićke štedionice
4.3.6. Kulturno-prosvjetna društva u Gospiću
4.3.6.1. Pjevačka društva
4.3.6.2. Matica hrvatska u Gospiću
4.3.7. Čitaonice u Gospiću i okolici
4.3.7.1. Gospićka sloga i čitaonica Lička vila
4.3.7.2. Čitaonice u gospićkoj okolici
4.3.8. Agrarna društva u Gospiću i okolici
4.3.9. Nacionalne udruge i klubovi
4.3.10. Sportska društva i klubovi u Gospiću
4.3.10.1. Teniski klub u Gospiću
4.3.10.2. Hrvatski športski klub Građanski iz Gospića
4.3.10.3. Športski klub „Victoria“ u Gospiću
4.3.10.4. Ribarsko-udičarsko društvo
4.3.10.5. Lovačko društvo u Gospiću
4.3.11. Planinarsko društvo „Visočica“
4.3.12. Sokolska društva u Gospiću
4.3.13. Gospićka strukovna društva
4.3.13.1. Vatrogasno društvo u Gospiću
4.3.14. Pogrebna društva u Gospiću i okolici
4.3.15. Ostala građanska društva i podružnice u Gospiću
4.4. Društva u Gračacu i okolici
4.4.1. Građanska društva u Gračacu
4.4.2. Građanska društva u Lovincu
4.5. Društva u Karlobagu i okolici
4.5.1. Građanska društva u Karlobagu
4.6. Društva u Korenici i okolici
4.7. Društva u Otočcu i okolici
4.7.1. Otočka štedionica
4.7.2. Gospodarska društva u Otočcu
4.7.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Otočcu
4.7.4. Otočke čitaonice
4.7.5. Sokolska društva u Otočcu
4.7.6. Glazbeno društvo u Otočcu
4.7.7. Ženska i humanitarna društva u Otočcu
4.7.8. Društvo ratnih vojnih invalida
4.7.9. Čitaonice i seljački domovi u otočkoj okolici
4.7.10. Građanska društva u Vrhovinama
4.8. Društva u Perušiću i okolici
4.8.1. Građanska društva u Perušiću
4.8.2. Građanska društva u perušićkoj okolici
4.9. Društva u Senju i na području grada Senja
4.9.1. Kulturno-prosvjetna društva u Senju
4.9.2. Senjske čitaonice
4.9.3. Humanitarno-dobrotvorna društva u Senju
4.9.4. Sportska društva i klubovi
4.9.5. Hrvatski sokol u Senju
4.9.6. Obrtna i gospodarska društva u Senju
4.9.6.1. Hrvatska obrtnička i radnička zadruga Uskok
4.9.7. Vatrogasno društvo u Senju
4.9.8. Vjerska društva u Senju
4.9.9. Brodarska i pomorska društva u Senju
4.9.10. Štedionice i Trgovačka komora u Senju
4.9.11. Ženska društva u Senju
4.9.12. Matica hrvatska u Senju
4.9.13. Građanska društva u senjskoj okolici
4.10. Društva u Udbini i okolici
4.10.1. Građanska društva u Udbini i Podlapcu

5. LIČKA DRUŠTVA IZVAN LIKE – POVEZANOST SA ZAVIČAJEM
5.1. Iseljavanje Ličana
5.2. Društvo za poljepšanje Plitvičkih jezera
5.3. Lička građanska društva u hrvatskoj metropoli
5.3.1. Društvo Ličana u Zagrebu
5.4. Društvo za unapređenje Karlobaga i okolice
5.5. Lička zavičajna društva u Slavoniji, Banovini i Kordunu

6. SLAB DRUŠTVENI RAZVOJ U VREMENU SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE I IZAZOVI NA STARIM TEMELJIMA U NOVOJ SAMOSTALNOJ HRVATSKOJ
6.1. Jednopartijski kulturno-gospodarski razvoj i novi nositelji izmijenjene ličke stvarnosti
6.2. Lička društva izvan Like od 1990. godine – stvarni pomagatelji obnove i razvoja Ličko-senjske županije

7. ZAKLJUČAK

8. PRILOZI
Izvori
Literatura
Kratice
Sažetak
Summary
Kazalo osobnih imena
O autoru

>>> Puni tekst knjige

 
Iz recenzija

Prikazom povijesti građanskih društava u Lici i Senju od pojave prve čitaonice u Senju (1835.) do osnutka posljednje građanske udruge u Donjem Lapcu (1940.), temeljenim na izvornoj građi iz hrvatskih arhiva i suvremenim tiskovinama te kritičkom vrednovanju rezultata historiografskih istraživanja, dobiven je uvid u nastanak, djelovanje i nestanak brojnih udruga važnih za poznavanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, političkih i športskih djelovanja u jednoj od hrvatskih regija sa specifičnim razvojem od vojne granice do sastavnog dijela građanske Hrvatske.
Analizom djelovanja građanskih udruga u Lici i Senju autor je dao znanstveno utemeljene odgovore na brojna pitanja vezana uz širi društveni, politički, gospodarski, kulturni i vjerski život žiteljstva Like i Senja u razdoblju velikih političkih nestabilnosti Habsburške Monarhije/Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije te modernizacijskih procesa iz druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća.

• Zlatko Matijević

Kroz prikaz ličkih i senjskih društava i njihova rada pokazuje se kolika je važnost angažmana pojedinaca i čitavoga društva u radu za dobrobit zajednice, kako one lokalne tako i na razini čitave države. Autor ukazuje na probleme s kojima su se ličko društvo i njegova društva susretali u turbulentnim i često traumatičnim lomovima 20. stoljeća, ali i na pozitivne rezultate koje je lokalna zajednica postigla kroz svoje okupljanje i artikuliranje zajedničkih interesa. Ovom knjigom otvoren je prostor za nova i drugačija istraživanja i osmišljavanja ličke prošlosti u „dugom devetnaestom“ i „kratkom dvadesetom“ stoljeću, što će svakako biti vrijedan poticaj i solidna osnova za ostale povjesničare i druge znanstvenike da taj izazov prihvate.

• Ivica Šute

 

>>> Predstavljanje knjige LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945.; Gospić, 10. studenoga 2017.

>>> PODRUČNI CENTAR GOSPIĆ

Također provjeri

Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 163. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2024). Broj donosi 6 izvornih… Pročitaj više o Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA