Objavljen zbornik DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST

Zbornik DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom objavljen je kao 51. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Uredile su ga Sandra Cvikić, Ivana Žebec Šilj i Ivana Bendra a donosi radove s 18. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – dvadeset i četvrta godina poslije” na temu “Vukovar ’91.: domovinska (i europska) sigurnost. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom” održanog 13. studenoga 2015. u Vukovaru. – Riječ uredica | Sadržaj

DomSig nasl

Znanstveno-stručni prinosi izlaganja u zborniku pridonijet će sagledavanju suvremenoga hrvatskoga društva uronjenog u konformizam svijeta oslobođenog od odgovornosti, kritičke prosudbe, morala i etike te biti jedan od relevantnih izvora za buduća sustavna istraživanja društvenih fenomena i pojava od važnosti za Vukovarce i hrvatsko društvo u cjelini. – Iz Riječi urednica

DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST
Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom
Uredile: Sandra Cvikić, Ivana Žebec Šilj i Ivana Bendra
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 51.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017. – Str. 166.
ISBN 978-953-7964-39-9

>>> Predstavljanje zbornika DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST; Vukovar, 31. svibnja 2017.

 
Sadržaj

– Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ urednica

Sanja Špoljar Vržina: An Anthropological Analysis of the Vukovarian-Croatian Mimetic “Normality”. Continuities, Discontinuities and Reductionistic Activism
Božo Skoko: Medijska slika Hrvatske 1991. u europskoj javnosti – uloge propagande, stereotipa i odnosa s javnošću
Dražen Živić, Ivo Turk i Nikola Šimunić: Demografske promjene u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2001.–2014.) u zrcalu nacionalne sigurnosti
Ivo Džinić: Vukovar – žrtva političkih mitova
Josip Esterajher: Vukovar – presuda Međunarodnog suda (ICJ) – politološki pristup
Branimir Kurmaić i Domagoj Matić: Vukovar kao simbol nacionalnog u kontekstu paneuropskih vrijednosti
Danijel Labaš i Mateja Večerić: Ratno izvještavanje Glasa Koncila o agresiji i okupaciji Vukovara
Andrija Platužić, Željko Živanović i Ozren Žunec: Roj kod Ilače ’91. – izgubljena pobjeda
Gordan Črpić i Josip Bošnjaković: Razlozi i izazovi krize identiteta muškarca i očinstva u hrvatskom poslijeratnom društvu

Sažetci
Summaries
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 

Riječ urednica

Vukovarski mikrosvijet, povezan univerzumom globaliziranih zajednica u utopijsko “jedinstvo u različitosti” progresivnih politika Zapada, bilježi proteklih dvadeset i pet godina takve društvene transformacije koje običnog čovjeka stavljaju u položaj impotentnog promatrača koji sve više gubi osjećaj i smisao za bilo kakvu promjenu vrijednu zalaganja. Autistično hrvatsko društvo apstinencijom političke volje sustavno arbitrira s dobrobiti svojih građana koji se još uvijek nisu oslobodili oklopa komunističke atomiziranosti totalitarno im usađene svijesti utopijskog svijeta samoupravno-socijalističkog života. Isprepletenost proživljenog, osjećanog i zapamćenog u svijesti i razumu Vukovaraca u suprotnosti je sa socijalno konstruiranom hrvatskom stvarnošću koja ne trpi postkomunistička i poslijeratna tranzicijska lutanja na predziđu Europske unije. Opterećeni hipotekom komunističke prošlosti koja produbljuje razdor u hrvatskom društvu i nadvladava snagu nacionalno oslobođene svijesti i istinoljubive borbe za suverenost naroda dobivene pobjedom u obrambenom ratu, Vukovarci isto kao i ostali hrvatski građani progresivno gube moć ne samo da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom, nego i da utječu na razvoj društva u cjelini.

Stoga ovaj zbornik radova pred hrvatsku javnost izlazi s novim znanstvenim i stručnim spoznajama te pronalazi svoje mjesto u kritici suvremenih diskursa moći i znanja. Naime, vukovarska “zajednica koja se sjeća” u tranzicijskom grču bolne preobrazbe hrvatskoga društva tek treba pronaći, istražiti i redefinirati načine na koje će učvrstiti i posvijestiti sve ono što je činilo njihovu prošlost i što oblikuje njihovu sadašnjost. Znanstveno-stručni prinosi izlaganja koja se nalaze u ovom zborniku zato će, nadamo se, pridonijeti sagledavanju suvremenoga hrvatskoga društva uronjenog u konformizam svijeta oslobođenog od odgovornosti, kritičke prosudbe, morala i etike. Nadamo se da će stoga biti jedan od relevantnih izvora za buduća sustavna istraživanja društvenih fenomena i pojava od važnosti za Vukovarce i hrvatsko društvo u cjelini.

Na kraju, svjesni svoje ograničenosti (u smislu veličine zbornika radova) i ovlasti (u smislu intervencije u tekstove) kao urednice, napominjemo da su za iznesene tvrdnje, podatke i činjenice odgovorni autori pojedinih priloga, a mi smo obavile tek nužna stilska i tehnička ujednačivanja rukopisa. Zahvale idu svima koji su svojim radom i trudom omogućili da ovaj zbornik radova uđe u znanstveno-stručni diskurs hrvatske akademske zajednice i javnosti u cjelini.

Urednice

>>> Predstavljanje zbornika DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST; Vukovar, 31. svibnja 2017.

>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština