Objavljeni elaborati: DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U HRVATSKOJ I EUROPI

U sklopu projekta iPRESENT Instituta Ivo Pilar objavljeni su izvještaji: (1) Mapiranje novih obzora – izvještaj o društvenom poduzetništvu u Hrvatskoj 2015 | Mapping New Horizons – report on the state of social entrepreneurship in Croatia 2015 i (2) Preko granica – društvena ekonomija u Europi | Across the borderd – social economy in Europe – Puni tekstovi

map1  mapping1 
 preko nasl novo1  across nasl novo1

 
Puni tekstovi

Mapiranje novih obzora
Mapping New Horizons
Preko granica
Across The Borders

Mapiranje novih obzora

Mapiranje novih obzora – izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015., prvi je izvještaj/publikacija prema radnom planu u sklopu projekta iPRESENT. Stanje društvenog poduzetništva se analizira kroz tri glavne tematske cjeline:

1. Povijesnog pregleda pojave i razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.
2. Analize Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
3. Prezentiranja baze trenutačnih i/ili mogućih društvenih poduzeća i/ili tome bliskih pravnih subjekata u Hrvatskoj.

Preko granica

Drugi Izvještaj iPRESENT projekta Preko granica – društvena ekonomija u Europi ima za cilj prezentirati značenje i utjecaj društvene ekonomije u Europi, posebno različit odnos i usvajanje tog modela ekonomskog i društvenog razvoja u pojedinim europskim zemljama. Društvena ekonomija se analizira preko dvije glavne tematske cjeline:

1. Pregleda osnovnih definicija i koncepata sektora s posebnim naglaskom na samu društvenu ekonomiju
2. Komparativne analiza stanja društvene ekonomije u Hrvatskoj i pojedinim članicama EU

Prva godina projekta iPRESENT

Za vrijeme trajanja prve godine projekta iPRESENT članovi projektnog tima su proveli sljedeće aktivnosti:

 osnivanje i sastanak SEPAG (Social Economy Policy Advisory Group) grupe od petero znanstvenika koji savjetuju projektni tim;
 trening za članove tima koji su pružili znanstvenici i znanstvenice centra EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises u talijanskom gradu Trento;
 sudjelovanje na EMES-ovoj međunarodnoj konferenciji u Helsinkiju (Finska) s javnim izlaganjem istraživanja Solidarity Economy in Croatia – The Case Study of City Split. U Splitu su testirani razmjeri solidarne ekonomije te je tokom svibnja 2015. provođeno terensko istraživanje metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku od 21 ispitanika te su podaci obrađeni. Tema istraživanja je prihvaćena za prezentiranje. U tijeku je i pisanje znanstvenog rada o istraživanju i dobivenim podacima nakon obrade;
 sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji 5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy u Lisabonu, Portugal.15-18.07.2015. s radom Social Economy in Croatia – from importation to important.

>>> Projekt iPRESENT

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština