Leksikon hrvatskog iseljeništva

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina

Naziv projekta

LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA

Voditelj

dr. sc. Vlado Šakić

Zamjenica voditelja

dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
 ljiljana.dobrovsak@pilar.hr  leksikon@pilar.hr  tel. +385 1 4886 804

Konzultantski tim

dr. sc. Ivan Čizmić
dr. sc. Ivan Rogić
dr. sc. Marin Sopta

Voditelji dionica

Hrvatske manjine u susjednim zemljama i hrvatsko iseljeništvo  dr. sc. Ljiljana Dobrovšak  ljiljana.dobrovsak@pilar.hr 
Željko Brguljan (Crna Gora)
Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama  dr. sc. Danijel Vojak; Filip Tomić  danijel.vojak@pilar.hr  filip.tomic@pilar.hr 
Hrvati u Australiji i Novom Zelandu  Ivan Hrstić  ivan.hrstic@pilar.hr
Hrvati u Kanadi  Filip Majetić  filip.majetic@pilar.hr 
Hrvati u Južnoj Americi  dr. sc. Ivana Žebec Šilj  ivana.zebec@pilar.hr 
Hrvati u Njemačkoj  Aleksandra Brnetić  aleksandra.brnetic@snafu.de 
Hrvati u Austriji  Ivan Brlić  ivan.brlic@pilar.hr
Hrvati u Francuskoj  – Mauricij Frka Petešić
Hrvati u Norveškoj  Ivan Poljac

Stalni suradnici

Željko Brguljan ▪ Jakov Žižić ▪ Eduard Hamer ▪ Darko Mažuranić  ▪ Ivana Andrić Penava

Stručni suradnici

Slaven Kale  slaven.kale@hrstud.hr ▪ slaven.kale@pilar.hr
Neven Bošnjaković  neven.bosnjakovic@pilar.hr

Dosadašnji suradnici

Bruna Esih (voditeljica dionice iseljeništvo do 1. 5. 2011.)  Nenad Pokos  Darjan Godić  Ana Jura (Zujić)  Boris Kukić  Blaženka Krajina  Castilia Grgin Manea  Dragan Nimac  Domagoj Zovak  Eduard Hemar  Eva Salopek  Đuro Franković  Ivana Bendra  Ivana Mudronja  Ivana Rukavina  Jasna Ćurković  Silva Kramer  Lovorka Čoralić  Leo Juko  Vanja Lukić  Mario Bara  Marin Beroš  Marko Fuček  Maja Katušić  Marijan Lipovac  Maja Lozo  Marija Pandžić  Melita Suljanović  Marija Šerić  Martina Šestić  Mateo Žanić  Petar Macut  Petra Platužić  Saša Bodulica  Sabina Galeković  Stipe Kljajić  Ilija Šutalo  Tamara Prevendar  Vlatka Dugački  Vlatka Leskovec  Zlatko Hasanbegović  Zlatko Žužić  Željko Holjevac

U projekt su kao suradničke institucije uključeni Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Ostale relevantne institucije iz Hrvatske i inozemstva koje mogu pripomoći visokoj razini izvedbe ovog zahtjevnog i odgovornog projekta također se u pojedinim fazama pozivaju na suradnju. Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina obuhvatit će više od 3500 bibliografskih jedinica u koje ulaze biografije značajnih pojedinaca koji su djelovali u iseljeništvu i među hrvatskim manjinama, društva, novine, pojmovi i dr.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Vlado Šakić (Vlado.Sakic@pilar.hr), ravnatelj Instituta Ivo Pilar, a u menadžmentu projekta sudjeluju ugledni hrvatski znanstvenici i stručnjaci u području migracija.

Pet je temeljnih ciljeva projekta:
1. Prikupljanje i analiza svih reprezentativnih djela u Hrvatskoj i svijetu o iseljenoj Hrvatskoj i hrvatskim manjinama.
2. Pronalaženje i prikupljanje novih i nepoznatih izvora informacija (kao što su privatne zbirke i pismohrane) u Hrvatskoj i svijetu, kao i njihova analiza.
3. Organiziranje prigodnih znanstveno-stručnih skupova u Hrvatskoj i zemljama s brojnijom iseljeničkom i manjinskom populacijom na kojima će se raspraviti bitni sadržaji povezani s izradbom Leksikona.
4. Prema modelu abecedarija, koji su izradili znanstvenici uključeni u projekt, opisivanje svih relevantnih osoba, organizacija, institucija, društava, zajednica, događaja i dr.
5. Uređivanje tekstova i priprema za tisak Leksikona.

Baza podataka
Stručnjaci Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Instituta Ivo Pilar kreirali su bazu podataka prilagođenu navedenim zahtjevima. Nakon višemjesečnog usavršavanja baze dobiveno je do sada najpreciznija i najmodernija baza koja omogućuje unos iznimno velikog broja informacija o hrvatskom iseljeništvu i hrvatskim manjinama, a koje se po različitim kriterijima vrlo jednostavno i sustavno mogu prikupljati, pretraživati, koristiti u radu i poslužiti kako ovom tako i budućim projektima vezanim uz hrvatsko iseljeništvo i manjine.

LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA – Poziv na suradnju

Predstavljanje Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.

Suradnica projekta TEEN-WELL Marija Džida predstavila je na 24. Danima psihologije u Zadru 23.-25. 5.… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima predstavljen na 24. Danima psihologije u Zadru, 23.-25. 5. 2024.