Objavljena knjiga dr. sc. Jelene Puđak KOGA BRIGA ZA KLIMU?

Kao 19. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prosinca 2014. objavljena je knjiga dr. sc. Jelene Puđak KOGA BRIGA ZA KLIMU? K sociologiji klimatskih promjena – koja promovira jedno, do sada u Hrvatskoj zanemareno ili nepostojeće potpolje sociologije, sociologiju klimatskih promjena. – O knjizi | Iz recenzija

Pudjak nasl  

U knjizi smo artikulirali prijedlog socioloških dimenzija klimatskih promjena koje obuhvaćaju sljedeće elemente: karakteristike društvenog ustroja koji utječe na uzroke klimatskih promjena, konzumerizam, društvenu konstrukciju značenja “klimatskih promjena”, (de)politizaciju znanosti o klimi, klimatsku pravdu te sociologiju javnih politika klimatskih promjena – dr. sc. Jelena Puđak


Jelena Puđak
KOGA BRIGA ZA KLIMU? K sociologiji klimatskih promjena
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 19.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 221.
ISBN 978-953-7964-13-9

– Omot / Impresum / Sadržaj / O knjiziIz recenzija

 
Sadržaj

– Omot / Impresum / Sadržaj 

Predgovor

 1. Uvod

 2. Mala škola socijalne ekologije ili kakva je veza sociologije i klimatskih promjena
2.1. Znanost o klimi kao društveni fenomen

3. Društvo visokih emisija

4. Sociološke dimenzije klimatskih promjena
4.1. Analiza suvremenog društvenog ustroja
4.2. Društvena konstrukcija značenja klimatskih promjena
4.3. Politizacija znanosti o klimi
4.4. Klimatska pravda
4.5. Konzumerizam
4.6. Sociologija javnih politika klimatskih promjena
4.7. Klimatske promjene kao globalno javno dobro

5. Analiza procesa karbonizacije u Hrvatskoj
5.1. Položaj Hrvatske u svijetu: komparativna analiza stupnja karbonizacije
Sektor energetike
Sektor poljoprivrede
Sektor industrijskih procesa
5.2. Pogled u budućnost
Trendovi emisija stakleničkih plinova
Politike i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova
Energetska strategija i Strategija održivog razvoja Hrvatske
Opažene klimatske promjene u Hrvatskoj
5.3. Zaključne napomene

6. Istraživanje stavova relevantnih aktera o stanju i učinkovitosti mjera
6.1. Metodologija istraživanja
Ciljevi istraživanja i istraživačka pitanja
Uzorak i tipologija socijalnih aktera
Metoda prikupljanja podataka
Metoda obrade podataka
6.2. Rezultati istraživanja
Opći pregled rezultata
Važnost klimatskih promjena
Relevantni akteri i njihove zadaće
Perspektive politike klimatskih promjena
Stanje klimatske politike u Hrvatskoj
Kontekst i provedba politike klimatskih promjena u Hrvatskoj
6.3. Zaključci istraživanja

7. Zaključak

 Prilog 1
Prilog 2: Protokol intervjua
Literatura
Sažetak
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 
O knjizi

Suvremeni svijet i suvremena društva reproduciraju se tako da sustavno proizvode sve više stakleničkih plinova. Ljudska rasa globalno zagrijava svoj planet. Polako ali neizbježno, sve to vodi klimatskim promjenama koje već sada imaju za posljedicu ekstremne pojave, sušu, poplave, toplotne udare, velike materijalne štete. Živimo u “visokougljičnim” društvima, živimo na način koji na duge staze nije održiv. Mari li tko za to? Deklarativno, da. Zabrinutost raste, ali ponašanje ostaje manje-više isto. Nepametno i destruktivno. Doista, koga briga za klimu? 

Premda još nije služeno konstituirana kao posebna sociologija, sociologija klimatskih promjena ubrzano nastaje. Predmet joj očito ne nedostaje. Kako promjena nabolje ovisi o promjeni pojedinačnog i društvenog načina mišljenja i djelovanja, sociologija itekako ima što ovdje reći. 

Mlada hrvatska sociologinja Jelena Puđak pridružuje se ovom knjigom sociologijskom spoznajnom trudu da se dokuči koje promjene u “mind setu”, u društvenim odnosima i “zaključanim” sustavima, u interesima i vrednotama te ponašanju socijalnih aktera valja prepoznati i provoditi kako bismo krenuli prema “niskougljičnim društvima”. Prateći rad Jelene Puđak desetak godina skloni smo ustvrditi da je autorica pionir nastajuće sociologije klimatskih promjena u Hrvatskoj, a ova knjiga pionirski pothvat vrijedan poštovanja. I čitanja!

Prof. dr. sc. Vladimir Lay

 
Iz recenzija

Zaključci koji proizlaze iz istraživanja predstavljenog u ovoj knjizi značajan su doprinos razumijevanju bitnog i aktualnog društvenog procesa donošenja i operacionalizacije klimatske politike u društvu (…) posebno u kontekstu istraživanja društvenih aktera koji se pozicioniraju kao prepreka, odnosno kao promotori razvoju mjera suzbijanja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Akademik Ivan Cifrić

Radi se o istraživanju (…) koje promovira jedno, do sada u Hrvatskoj zanemareno ili nepostojeće potpolje sociologije, sociologiju klimatskih promjena. Korištenjem kvalitativne metodologije rad se ističe ne samo u dubini i detaljima istraživanja fenomena, već i u tome što svojim korektnim pristupom i zanimljivom analizom rezultata doprinosi afirmaciji te metodologije u području društvenih znanosti u Hrvatskoj.
Klimatske promjene kao znanstveno područje bavljenja iznimno su kompleksan fenomen. U svojoj prirodi zahtijevaju interdisciplinaran pristup, no također i mogućnost iznošenja nalaza i preporuka na popularnoznanstven način jer je tema previše važna, a da ne bi bila jasna i dostupna i ekspertnoj i laičkoj javnosti. Upravo ova znanstvena studija doprinosi u oba smisla.

Doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković

>>> Predstavljanje knjige dr. sc. Jelene Puđak KOGA BRIGA ZA KLIMU?, 16. 1. 2015.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština