Objavljen UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU

Kao 43. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljen je veljače 2014. UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU. Zbornik su uredili Darko Polšek i Kosta Bovan a donosi prve u nas tekstove na temu bihevioralne ekonomije – discipline koja ispituje iracionalnosti ponašanja kao “odmake” ili pristranosti od modela racionalnog ponašanja, psihološke discipline koja sintetizira empirijske nalaze u prvome redu iz psihologije i ekonomije

BIH-EK-1 nasl

Knjiga je namijenjena svim zainteresiranim pojedincima, školama i fakultetima na kojima se proučava ljudska (predvidljiva) iracionalnost. Nastavnicima i studentima koje zanimaju intuicije, heuristike i pristranosti na odsjecima za psihologiju, u ekonomiji, pravu, medicini i brojnim drugim područjima – Iz Predgovora

UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU
Uredili: Darko Polšek i Kosta Bovan
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 43.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb 2014. – Str. 480.
ISBN 978-953-7964-09-2

Sadržaj / Iz Predgovora / O autorima

 

Sadržaj

– Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Darko Polšek i Marko Bokulić: Dvije paradigme objašnjenja kognitivnih pristranosti u odlučivanju
Peter Greenfinch: Što je bihevioralna ekonomija?
PARADIGMA 1: HEURISTIKE KAO ODMAK OD RACIONALNOSTI
Hamard Evitiatini: Što su heuristike?
Daniel Kahneman i Amos Tversky: Suđenje u uvjetima neizvjesnosti
Daniel Kahneman: Čudesa i greške intuitivnog mišljenja. Rasprava s Ledom Cosmides, Stevenom Pinkerom i Johnom Toobyjem
Nina Mažar i Dan Ariely: Iracionalno nepoštenje: malo usklađenosti, malo kršenja
Paul Slovic: Što ih više umire, to se manje brinemo
Ori Brafman i Rom Brafman: Pometeni
Kosta Bovan i Marko Bokulić: Efekt i pristranost nepovratno izgubljenog troška
Marko Bokulić i Darko Polšek: Heuristika sidrenja
Richard Thaler i Cass Sunstein: Poticaj
Andrijana Mušura: Racionalnost u ekonomskim teorijama
INTERTEMPORALNE PRISTRANOSTI
Daniel Gilbert: Put u Drugođiju
Kosta Bovan: Zanemarivanje trajanja
BIHEVIORALNE FINANCIJE
Velimir Šonje: Financije i racionalnost: što možemo naučiti od bihevioralnih financija
Marko Bokulić i Kosta Bovan: Mentalno računovodstvo
TEORIJE DVOSTRUKOG PROCESIRANJA
Timothy Wilson: Tko je glavni?
Daniel Kahneman
Karte ograničene racionalnosti: jedan stav o intuitivnom suđenju i izboru. Govor pri dodjeli Nobelove nagrade
Nikola Erceg: Dva primjera pogreški zbog dvostrukog procesiranja
PARADIGMA 2: HEURISTIKE KAO ISPRAVNO ODLUČIVANJE
Steven Pinker: Kako radi um
Igor Mikloušić: Koncept (i)racionalnosti u kontekstu evolucijske psihologije
Gerd Gigerenzer i Henry Brighton: Homo heuristicus
Gerd Gigerenzer i Peter Todd: Brze i jednostavne heuristike. Adaptivna kutija s oruđem
Daniel Goldstein i Gerd Gigerenzer: Heuristika prepoznavanja. Kako nas neznanje čini pametnima
NEUROEKONOMIJA
Joel Parker Henderson: Što je neuroekonomija
UMJESTO ZAKLJUČKA
Herbert Gintis: Budućnost bihevioralne ekonomije
Pojmovnik
O autorima
Za one koji žele znati više

 
Iz Predgovora

Bihevioralna ekonomija je disciplina koja ispituje iracionalnosti ponašanja kao “odmake” ili pristranosti od modela racionalnog ponašanja, odnosno psihološka disciplina koja sintetizira empirijske nalaze u prvome redu iz psihologije i ekonomije. Ona je ponudila, i još uvijek nudi, “objašnjavalačko obećanje” – naime metodološko-znanstveni zahtjev da se generalizacije iz empirijskih nalaza spomenutih struka prošire i na druga područja ljudskog ponašanja i odlučivanja, primjerice na pravo, antropologiju ili medicinu. Stoga je bihevioralna ekonomija danas, četrdesetak godina od pionirskih radova Kahnemana i Tverskog, postala respektabilna i iznimno popularna znanstvena disciplina. Samo 2013. godine objavljeno je dvadesetak popularnih knjiga koje obrađuju mehanizme donošenja iracionalnih odluka, od kojih preporučujemo dvije, Subliminalno Leonarda Mlodinowa i Umijeće jasnog mišljenja Rolfa Dobellija.
Pri pokušajima davanja odgovora na pitanje zašto ljudi donose sistematski pogrešne odluke, zašto su “predvidljivo iracionalni”, istraživači heuristika i pristranosti u ljudskome odlučivanju i ponašanju pošli su različitim putevima. Prva skupina istraživača (tzv. bihevioralni ekonomisti u ograničenom, tj. standardnom smislu riječi) i dalje će tražiti objašnjenja iracionalnosti s pomoću “odmaka” od pretpostavljenih normi racionalnosti. Njih će češće zanimati sami efekti i manifestacije iracionalnosti i eksperimenti, a ne “dublja” teorijska objašnjenja.
Druga skupina istraživača potražit će odgovore na postavljena pitanja u posve drugom sklopu normi – “normi” koje nam je na neki način pružila evolucija. Tu drugu skupinu istraživača zanimaju heuristike kao “adaptivna oruđa”, kao “švicarski noževi” našega uma. Ti će istraživači tvrditi da heuristike u mnogo stvarnih situacija, gotovo u pravilu, iznimno dobro funkcioniraju u stvarnome svijetu. Stoga ti istraživači opisane nalaze neće zvati “greškama”. Za njih će spomenute greške biti stvar konteksta, naime lošeg “pakiranja” problema za koje ljudi imaju itekako dobre prečice, odnosno kontekstualne ili evolucijski zadane heuristike. Greške će se, prema tim istraživačima, pojaviti kada pojedine mehanizme (alate ili heuristike) za rješavanje tipičnih evolucijskih problema primjenjujemo u pogrešnim “ekologijama” ili situacijama: kada otvarače konzervi koristimo kao noževe, vadičepe kao odvijače ili noževe kao pincete.
Ovaj smo zbornik stoga organizirali upravo na taj način: kao ilustraciju teorijskog sukoba dviju “paradigmi” u istraživanju iracionalnosti.

Darko Polšek i Kosta Bovan

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština