Objavljen prvi svezak GENDERING POST-SOCIALIST TRANSITION

Objavljen je prvi svezak Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender Perspectives novoosnovane biblioteke ERSTE zaklade, kojemu je dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić jedna od urednica, a dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović jedan od autora

gender-series

Svezak obuhvaća priloge devet timova koji su istraživali u zemljama srednje i jugoistočne Europe: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj i Ukrajini. Rad istraživača mišljen je iz rodno osjetljive perspektive, a tekstovi su usredotočeni na sljedeće teme: uloge u svakodnevnom životu, podjela (kućanskih) poslova; obitelji i roditeljstvo; demografska kretanja i populacijska politika; zdravlje i njega; ravnopravnost u radu; nova siromaštva / zamke siromaštva; diskriminacije; prikazi ženskosti i muškosti u politici i društvu; seksualne manjine, marginalizacije i politike identiteta te feministički diskursi.

>>> Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender Perspectives

Announcing the first volume of the newly established ERSTE Foundations Series entitled Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender Perspectives” in which Caroline Hornstein Tomic is one of the editors and Lynette Šikić-Mićanović is one of the contributors. This volume includes contributions from nine research teams covering different Central and South Eastern European countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, and Ukraine. The research teams focussed – from a gender-sensitive perspective – on the following topics: role concepts in daily life, division of (domestic) labour; family and parenthood/parenting; demographic developments and population politics; health and care; equality in the occupational sector; new poverty/poverty traps; discrimination; representation of femininity and masculinity in politics and society; sexual minorities; marginalisation and identity politics; and feminist discourses.

>>> Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender Perspectives

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština