Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva 2012.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveo je za potrebe organizacije SIPU International AB – TACSO ured u Hrvatskoj istraživanje javnog mnijenja Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj 2012. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi eventualne promjene u vidljivosti i javnoj percepciji udruga tijekom posljednjeg desetljeća, a na temelju usporedbe podataka o vidljivosti udruga i stavova javnosti prikupljenih 2012. godine s podacima prikupljenim prijašnjim istraživanjima Instituta Pilar za potrebe organizacije Academy for Educational Development iz 2006.,* 2007.** i 2005.***

ocd_2012

ISTRAŽIVANJE
Javno mnijenje: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj 2012.
NARUČITELJ
SIPU International AB – TACSO ured u Hrvatskoj
ORGANIZACIJA I PROVEDBA ISTRAŽIVANJA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
VODITELJICA ISTRAŽIVANJA
Renata Franc
AUTORI IZVJEŠĆA
Renata Franc, Ines Sučić, Vanja Međugorac i Stanko Rihtar
PREDAJA IZVJEŠĆA
15. kolovoza 2012.

Puni tekst elaborata: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj 2012.

Istraživanje je  provedeno telefonskom anketom na nacionalnom reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske na reprezentativnom uzorku 1004 odraslih stanovnika Republike Hrvatske. Rezultati pokazuju da se u odnosu na stanje iz sredine 2000-ih povećala vidljivost udruga, budući se znatno povećao udio građana koji razumiju značenje izraza udruga, udio građana koji poznaju članove udruge, udio građana koji navode da su osjetili neku korisnu posljedicu rada udruga te udio  građana koji se smatraju članovima udruga. Drugim riječima, svi obuhvaćeni pokazatelji vidljivosti udruga (kod kojih je moguća usporedba s nalazima iz 2007. godine) jednoznačno su ukazali na povećanje vidljivosti udruga.

Za razliku od vidljivosti udruga glede eventualnih promjena u javnoj percepciji udruga opći zaključak istraživanja jest da javna percepcija udruga nije bitno promijenila u odnosu na nalaze iz 2007. godine. Ipak, udruge se u ovogodišnjem ispitivanju u većoj mjeri procjenjuju djelotvornijima danas nego prije pet godina, manje se izražava sumnjičavost u pogledu postojanja nekih dodatnih ciljeva udruga, percipira se veći doprinos udruga poboljšanju kvalitete života i u većoj se mjeri smatra da bi udruge trebale imati veći utjecaj na lokalnoj i nacionalnoj razini. Ne manje važno, građani u većoj mjeri izražavaju i spremnost za uključivanje u rad udruga. Istodobno, građani u odnosu na razdoblje otprije pet godina manje podržavaju vladinu financijsku pomoć udrugama, izražavaju veće nezadovoljstvo doprinosom udruga razvoju demokracije i razvoju civilnog društva, a donekle manjim procjenjuju i sadašnji utjecaj udruga na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Značajne promjene u odnosu na 2007. utvrđene su i u pogledu percipirane mogućnosti utjecaja osobe kao člana udruge te građani percipiraju da kao članovi udruga imaju manju mogućnost utjecaja na odluke koje se tiču lokalne razine, razine regije i Hrvatske.
U pogledu sociodemografskih obilježja, religioznosti i političke orijentacije kao izvora razlika u vidljivosti i javnoj percepciji udruga ovogodišnji nalazi uglavnom potvrđuju nalaze prijašnjih anketa Instituta Pilar iz 2007., 2006. i 2005. godine.
______________
* Franc, R., Šakić, V. (2006.). Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (istraživačko izvješće; telefonska anketa). Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, naručitelj Academy for Educational Development.
** Franc, R., Šakić, V. (2007.). Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (istraživačko izvješće; telefonska anketa). Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, naručitelj Academy for Educational Development. http://www.uzuvrh.hr/UserFiles/stavovi%20javnosti_2007%282%29.pdf
***Franc. R., Šakić, V. (2006.). Izvješće o istraživanju javnog mnijenja Instituta Ivo Pilar: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama (srpanj 2005., terenska anketa). U Franc, R., Šakić, V., Šalaj, B., Lalić, D., Kunac, S. (2006.). Udruge u očima javnosti: istraživanje javnog mijenja s osvrtima. Academy for Educational Development, http://www.uzuvrh.hr/UserFiles/Udruge_u_ocima_javnosti%282%29.pdf

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: Novine Civilno društvo, br. 16/2012., str. 2.
TACSO: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva, 2. kolovoza 2012.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština