116. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je srpnja 2012. izašao 116. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 10 izvornih znanstvenih radova, 2 pregledna rada, 1 prethodno priopćenje, 1 stručan rad i 4 prikaza. Autori izvornih zanstvenih radova su: Jelena Budak, Edo Rajh, Karl H. Müller, Niko Toš, Ina Reić Ercegovac, Zvjezdan Penezić, Ivana Tucak Junaković, Iva Ahmeti, Ivana Macuka, Sanja Smojver-Ažić, Irena Burić, Melita Puklek Levpušček, Jelka Berce, Daniela Šincek, Marina Ajduković, Stipan Trogrlić, Bojan Macan, Aleksandra Pikić, Marina Mayer, Katarina Brečić, Lana Milanović i Maja Šimunjak

di_116

Sadržaj 116. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

116. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 116. broja

ImpresumSadržaj – Contents

 

Jelena Budak, Edo Rajh: Corruption Survey in Croatia: Survey Confidentiality and Trust in Institutions

Karl H. Müller, Niko Toš: New Cognitive Environments for Survey Research in the Age of Science II

Ina Reić Ercegovac, Zvjezdan Penezić: Subjektivna dobrobit bračnih partnera prilikom tranzicije u roditeljstvo

Ivana Tucak Junaković, Iva Ahmeti: Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja

Ivana Macuka, Sanja Smojver-Ažić, Irena Burić: Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata

Melita Puklek Levpušček, Jelka Berce: Social Anxiety, Social Acceptance and Academic Self-Perceptions in High-School Students

Daniela Šincek, Marina Ajduković: Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja

Margareta Jelić: Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja

Saša Mrduljaš: Etnički i politički identitet Splita do početaka novoga vijeka

Stipan Trogrlić: Istarsko hrvatsko svećenstvo i diplomatsko-politička borba za sjedinjenje Istre s Hrvatskom (1945.–1954.)

Bojan Macan, Aleksandra Pikić, Marina Mayer: (Inter)National Orientation of Croatian Social Sciences and Arts and Humanities Journals Indexed in the Web of Science Database

Katarina Brečić, Lana Milanović, Maja Šimunjak: “Amerikanizacija” bez trivijalizacije: analiza novinskog izvještavanja o predizbornoj kampanji Vesne Pusić 2009. godine

Dubravka Sinčić Ćorić, Ivan Vuković: Analiza tiskovnih i internetskih objava o lobiranju u Hrvatskoj

Vesna Srdić, Stanko Cvjetićanin: Obrazovna integracija Roma u Srbiji

PRIKAZI

Zilka Spahić-Šiljak (ur.): Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta. Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu (Marija Geiger Zeman)

Richard Arena, Sheila Dow, Matthias Klaes (ur.): Open Economics – Economics in Relation to other Disciplines (Luka Šikić)

Dragoljub B. Đorđević: Na konju s laptopom u bisagama. Uvod u romološke studije (Marija Šerić)

Pasi Sahlberg: Finnish Lessons. What Can the World Learn from the Educational Change in Finland? (Daliborka Luketić)

 

>>> 116. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
>>> O časopisu Društvena istraživanja

 

Također provjeri

Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.

Od 18.-24. ožujka 2024. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u istraživačkom posjetu boravio je… Pročitaj više o Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.