Studija Marina Sopte HRVATI U KANADI, 1945.-1995.

Lipnja 2012. u izdanju Instituta Ivo Pilar objavljena je kao 15. knjiga Biblioteke Studije knjiga HRVATI U KANADI – Oblikovanje hrvatske zajednice od 1945. do 1995. autora Marina Sopte. Pomanjkanje znanstvenih radova o povijesti Hrvata u Kanadi, kao i činjenica da je autor gotovo tri desetljeća živio, školovao se i radio u toj zemlji, bili su glavni motivi koji su ga potaknuli na ovaj rad

sopta_naslovnica Istraživanja su pokazala i dokazala da je ideja vodilja i svrha organiziranja hrvatskih zajednica u Kanadi od 1945. do 1995. bila, s jedne strane, ideja hrvatskog nacionalnog oslobođenja u domovini, a s druge, očuvanje njihova nacionalnog i kulturnog identiteta u Kanadi. Uspostavom demokratske i slobodne Republike Hrvatske prva se ideja ostvarila, a druga poprima nove oblike djelovanja – Iz Uvoda

Marin SOPTA
HRVATI U KANADI. Oblikovanje hrvatske zajednice od 1945. do 1995.
Biblioteka Studije – Knjiga 15
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 424.
ISBN 978-953-6666-88-1
Naslovnica / Impresum / Sadržaj / Uvod / Sažetak / O autoru

>>> Predstavljanje knjige Marina Sopte HRVATI U KANADI, Zagreb, 5. lipnja 2012.

Sadržaj

Posveta
I. UVOD
Osvrt na dosadašnja istraživanja, literaturu, izvore i gradivo o Hrvatima u Kanadi
II. KANADA U GLOBALNIM MIGRACIJSKIM VALOVIMA
III. POLITIKA DRŽAVNOG MULTIKULTURALIZMA – ČIMBENIK OBLIKOVANJA POLOŽAJA SUVREMENIH DOSELJENIKA U KANADU
IV. DOSELJAVANJE HRVATA U KANADU
V. OSNIVANJE VJERSKIH, KULTURNIH I SPORTSKIH UDRUGA I KLUBOVA HRVATA U KANADI
Osnivanje vjerskih udruga Hrvata u Kanadi
Hrvatske katoličke misije/župe u Kanadi
Hrvatska župa svetog Marka, Sudbury
Župa sv. Križa, Hamilton
Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata, Toronto
Župa Majke Božje zaštitnice putnika, Sault Ste. Marie
Hrvatska župa sv. Antuna, Welland
Župa sv. Leopolda Mandića, London
Župa sv. Nikole Tavelića, Montreal
Župa sv. Franje Asiškog, Windsor
Hrvatska katolička župa sv. Leopolda Mandića, Ottawa
Župa hrvatskih mučenika, Mississauga
Župa Presvetog Trojstva, Oakville
Župa sv. Obitelji, Kitchener
Župa Prečistog Srca Marijina, Vancouver
Hrvatska župa sv. Leopolda Mandića, Victoria
Župa Majke Božje Bistričke, Calgary
Hrvatska župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Thunder Bay
Župa sv. Nikole Tavelića, Winnipeg
Hrvatska katolička župa Mala Gospa, Edmonton
Hrvatsko franjevačko središte „Kraljica Mira“, Norval
Hrvatski islamski centar u Kanadi
Osnivanje kulturnih udruga Hrvata u Kanadi
Hrvatski tisak u Kanadi
Savez kanadsko-hrvatskih društava
Hrvatsko žensko društvo „Katarina Zrinski“
Hrvatski folklor u Kanadi
Hrvatski jezik i kultura u Kanadi
Almae Matris Croaticae Alumni
Osnivanje sportskih udruga i klubova Hrvata u Kanadi
Hrvatski nogometni klubovi u Kanadi
VI. OSNIVANJE I DJELOVANJE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U KANADI
VII. OBLIKOVANJE POLITIČKIH UDRUGA I ORGANIZACIJA HRVATA U KANADI
Osobitosti hrvatske političke emigracije u Kanadi
Hrvatska seljačka stranka u Kanadi
Ujedinjeni Hrvati Kanade
Osnivanje i rad Hrvatskog oslobodilačkog pokreta
Hrvatski oslobodilački pokret nakon smrti Ante Pavelića
Rascjep u Hrvatskom oslobodilačkom pokretu
Hrvatski oslobodilački pokret – Reorganizacija
Hrvatski narodni odbor
Hrvatski narodni otpor
Djelovanje Hrvatskog narodnog otpora u Kanadi
Hrvatska republikanska stranka u Kanadi
Hrvatsko narodno vijeće
Hrvatski državotvorni pokret
Kanadsko-hrvatski kongres
VIII. ODNOS SLUŽBENE POLITIKE DRUGE JUGOSLAVIJE PREMA HRVATIMA U KANADI
IX. ODNOS SLUŽBENE HRVATSKE POLITIKE 1990.–1995. PREMA HRVATIMA U KANADI
X. PRINOS KANADSKIH HRVATA STVARANJU I OBRANI REPUBLIKE HRVATSKE
XI. PRINOS KANADSKIH HRVATA POLITIČKOM, DRUŠTVENOM I EKONOMSKOM ŽIVOTU I RAZVOJU KANADE
Zaključci
Literatura i izvori
Sažetak
Summary
Bilješka o autoru

Iz Uvoda

Iako je nakon uspostave demokratske i slobodne Republike Hrvatske objavljen niz znanstvenih i drugih publikacija o povijesti hrvatskih iseljenika diljem svijeta, osjeća se potreba za novim i dodatnim istraživanjima. Najbolji su primjer Hrvati Kanade, odnosno hrvatske zajednice diljem te prostrane zemlje, koje su u svom razvoju i povijesti imale neke specifičnosti koje su ih donekle razlikovale od drugih hrvatskih zajednica. Bez obzira na te razlike, povijest Hrvata u Kanadi dio je cjelokupne povijesti hrvatskih iseljenika. Pomanjkanje znanstvenih radova o povijesti Hrvata u Kanadi, kao i činjenica da je autor gotovo tri desetljeća živio, školovao se i radio u toj zemlji, bili su glavni motivi koji su ga potaknuli na ovaj rad. Prikaz osnivanja i djelovanja zajednica u gradovima u kojima do tada nisu postojale ili uključivanje u već postojeće, kao i opis različitih kulturnih, vjerskih, sportskih, političkih i drugih organizacija i društava u sklopu hrvatskih zajednica predstavlja srž ovog istraživanja. Ono prikazuje i dokazuje neprestanu borbu i nastojanja kanadskih Hrvata da različitim oblicima djelovanja očuvaju nacionalni i kulturni identitet. Dajući prikaz kanadske politike multikulturalizma, autor je nastojao što vjerodostojnije opisati rad raznih hrvatskih društava i pojedinaca. Pomanjkanje gradiva i dokumenata za potrebe ove knjige autor je uspio nadoknaditi svojim znanjem i poznavanjem djelovanja i rada Hrvata u Kanadi, posebno posljednja četiri desetljeća. Sama činjenica da je autor bio veoma aktivan u radu hrvatske zajednice Toronta i Kanade umnogome je pridonijela procesu istraživanja za ovu knjigu. Naime, osobno poznanstvo s mnogim istaknutim pojedincima te izravno ili posredno sudjelovanje u organiziranju mnogih manifestacija koje su imale velik utjecaj na život Hrvata u Kanadi omogućili su autoru uspostavljanje izravnih kontakata s njima. Obavljeni intervjui s mnogim svećenicima, političkim, sportskim i kulturnim djelatnicima dali su mu uvid u obilje vjerodostojnih podataka i informacija o radu i djelovanju različitih hrvatskih udruga u Kanadi. Ova knjiga iznad svega upućuje na potrebu daljnjeg istraživanja građe o toj temi. Zato se autor nada da će ovaj njegov pionirski rad inspirirati i potaknuti studente povijesti, sociologije i drugih društvenih znanosti da nastave istraživati ovu temu, koja pokazuje da borba Hrvata za očuvanje svojeg nacionalnog i kulturnog identiteta u Kanadi nije završena, naprotiv – ona se i dalje vodi, samo u drukčijem socijalnom ambijentu i potpuno drukčije nego prije. Također, istraživanje pokazuje da se proces integracije i asimilacije Hrvata u kanadsko društvo nakon uspostave demokratske i slobodne Republike Hrvatske odvija u potpuno novom, gotovo prijateljskom ozračju. Istraživanje je pokazalo i da je dinamika i taktika djelovanja kroz različita hrvatska društva i organizacije u Kanadi pridonijela razvijanju kulture dijaloga i tolerancije kao i političke kulture među Hrvatima Kanade. Ova tvrdnja nalazi svoju potvrdu i dolazi do punog izražaja u susretima i odnosima Hrvata Kanade i predstavnika raznih političkih organizacija osnovanih krajem 1990-ih godina u domovini. Istraživanje je pokazalo napredak Hrvata u Kanadi u njihovim političkim razmišljanjima i načinu djelovanja – kako u Kanadi tako i prema domovini. To se najbolje očituje u njihovu sve većem angažmanu u političkom, gospodarskom, znanstvenom, kulturnom i sportskom životu Kanade, s jedne strane, i, s druge strane, u njihovu odnosu prema Hrvatskoj.
Knjiga završava poglavljem posvećenom opisu djelovanja i doprinosa kanadskih Hrvata uspostavi i izgradnji demokratske i slobodne Republike Hrvatske. Istraživanja su pokazala i dokazala da je ideja vodilja i svrha organiziranja hrvatskih zajednica u Kanadi od 1945. do 1995. bila, s jedne strane, ideja hrvatskog nacionalnog oslobođenja u domovini, a s druge, očuvanje njihova nacionalnog i kulturnog identiteta u Kanadi. Uspostavom demokratske i slobodne Republike Hrvatske prva se ideja ostvarila, a druga poprima nove oblike djelovanja.

>>> Predstavljanje knjige Marina Sopte HRVATI U KANADI, Zagreb, 5. lipnja 2012.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština