Studija NACIONALNI INTERESI I KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA

U Biblioteci Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja Instituta Ivo Pilar ožujka 2012. objavljena je knjiga dr. sc. Vladimira Laya i dr. sc. Dražena Šimleše NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

laysimlesa-korice Knjigu pod ovim naslovom odlučili smo napisati stoga što smo u svojim analizama u rasponu od planetarnog razvoja u duhu (ne)održive globalizacije i (ne)održivih razvojnih procesa u Hrvatskoj posljednjih dvadeset godina (1991.–2011.) utvrdili kako određenje nacionalnih interesa Hrvatske na sociologijski način u nas još nije poduzeto. Pred naletom globalizacijskih razvojnih samorazumljivosti nedostaje pojmovna i sadržajna jasnoća u pogledu pitanja nacionalnih interesa razvoja Hrvatske danas…

Vladimir Lay i Dražen Šimleša
NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga 3.
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 140.

>>> Puni tekst knjige NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
UVOD
I. TEORIJSKA RAZMATRANJA (V. Lay)
1. Nacionalni interesi (razvoja) Hrvatske
2. Globalizacija i globalni akteri ne brinu za nacionalne, narodne interese
3. Nacionalni interesi i održivi razvoj / kretanje k održivosti
II. PRIRODNI SUSTAVI, ENERGIJA, HRANA (D. Šimleša)
1. Zaštititi prirodne sustave
2. Upravljati proizvodnjom i potrošnjom energije u smjeru povećanja ukupne energetske dugoročne održivosti Hrvatske
3. Upravljati proizvodnjom hrane u smjeru povećanja ukupne dugoročne održivosti
III. REGIONALNI RAZVOJ (D. Šimleša)
1. Snažiti regionalne kapacitete društvenog razvoja te iskoristiti posebnosti i raznolikost hrvatskih regija
IV. SOCIJALNA KOHEZIJA HRVATSKOG DRUŠTVA (D. Šimleša)
1. Jačati socijalnu pravdu i smanjivati socijalne nejednakosti koje razaraju društvo
V. RAD, ODRŽIVA PROIZVODNJA I POTROŠNJA (V. Lay)
1. Što se inače razumijeva pod „održivom proizvodnjom i potrošnjom“?
2. Nacionalni interesi razvoja Hrvatske na području održive proizvodnje i potrošnje
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA (V. Lay)
K aktivnoj brizi za nacionalne interese Hrvatske i razvoju kao sustavnom kretanju k održivosti

LITERATURA
SAŽETAK
SUMMARY
BILJEŠKE O AUTORIMA

 

>>> Puni tekst knjige NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština