Predstavljanje Spomenice 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi

U Samostanu sv. Klare u Dubrovniku u Dvorani Ivana Pavla II. 30. studenoga 2011. predstavljena je Spomenica 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi. Organizator je bio Područni centar Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a knjigu su predstavili don Dejan Turza, Ilija Janović, Adrijan Vuksanović i Vinicije B. Lupis. – Fotogalerija

1322727591_

Fotografije: Željko Tutnjević

Pozivnica za predstavljanje Spomenice u Dubrovniku
Fotogalerija: O gornjolastvovskoj crkvi u Dubrovniku

Iz medija

PREDSTAVLJANJE U SAMOSTANU SV. KLARE. Spomenica 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornoj Lastvi

U biblioteci Skalić izdavačke kuće Bošković iz Splita, te u suizdavaštvu Župe Gornja Lastva i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik, tiskana je Spomenica 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410. – 2010.) Predstavljanje je priređeno 30. studenoga u Dvorani Ivana Pavla II. Samostana sv. Klara, a o knjizi su govorili don Dejan Turza, župnik Gornje i Donje Lastve te Lepetana, dopredsjednik općine Tivat Ilija Janović, novinar Adrijan Vuksanović i dr. sc. Vinicije B. Lupis.

Na 270 stranica bogato opremljene monografije, koju je uredio viši znanstveni suradnik Instituta Ivo Pilar dr. sc. Vinicije B. Lupis, donose se tekstovi skupine autora koji obrađuju kulturnu, povijesnu, povijesnoumjetničku i jezičnu baštinu Hrvata Boke kotorske iz naselja Gornja i Donja Lastva. U Prilogu istraživanju povijesti hrvatskog naselja Lastva (Gornja i Donja) u Boki kotorskoj Đuro Vidmarović obradio je fenomen nestanka hrvatskog pučanstva i njegova etnonima u lokalnoj historiografiji. Vinicije B. Lupis u svom prilogu temeljito je istražio brojne segmente sakralne umjetnosti temeljeći rad na povijesnim izvorima i istraživanjima likovne baštine Gornje Lastve, gdje se čuva prvotni barokni oltar iz svetišta Gospe od Škrpjela s početka XVIII. stoljeća, kao i oltarna pala mletačkog slikara Gaspare Dizianija. Kontiunitet hrvatske likovne umjetnosti od srebrnog renesansnog ophodnog raspela nastalog u dubrovačkim zlatarskim radionicama s početka XVI. st., pa sve do oltarne pale sv. Vlaha, djelu namjesnika Kraljevine Dalmacije Nika Nardellija iz 1882. godine, svjedok su uklopljenosti u likovnu baštinu Dalmacije kroz stoljećâ. Sanja Vulić u svom radu O govoru Hrvata iz Gornje Lastve, poslije obavljenog dijaktološkog i sociolingvističkog istraživanja utvrdila je kod starijeg stanovništva čuvanje starijeg jezičnog stanja, a kod mlađeg naraštaja preuzimanje leksika iz crnogorskog jezika. Đuro Vidmarović u prilogu Hrvatska čitaonica Lastve kao narodnosna kulturno-prosvjetna udruga obradio je rad kulturno-prosvjetnih društavâ u Lastvi. Siniša Luković donosi događajnicu obilježavanja 600. obljetnice posvećenja župne crkve Male Gospe. Na kraju spomenice na gotovo osamdeset stranica donesen je molitvenik i običajnik župne crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi iz 1939., kao jezični, kulturni i sociološki spomenik svog vremena, svjedočeći o uklopljenosti stanovništava Lastovljana u hrvatski narodnosni korpus.

– Dubrovački vjesnik: PREDSTAVLJANJE U SAMOSTANU SV. KLARE. Spomenica 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornoj Lastvi, 1.12.2011.

Predstavljanje Spomenice u Tivtu
SPOMENICA 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.)

 

>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK

Također provjeri

Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.

Mirela Crljen, stručna savjetnica u znanosti, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji European Association of Research… Pročitaj više o Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.