112. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je lipnja 2011. izašao 112. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Uz stručne i pregledne radove te prethodna priopćenja, recenzije i prikaze broj donosi izvorne znanstvene članke: Odnos političke korupcije i javnih investicija – slučaj Hrvatske; Primjena višekriterijskih procjena proizvodnih sektora na povećanje kvalitete života; “Amerikanizacija” kampanje u hrvatskom dnevnom tisku: izbori 2007.; Forza Italia: jedna talijanska priča; O konstrukciji identiteta i (nepostojanja) domovine u diskursima dijaspore; Odnos između velepetorih dimenzija ličnosti i brzine obradbe podataka kod adolescenata; Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike; Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola; Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla

di_112

Sadržaj 112. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi br. 112
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 112. broja

 

Marijana Bađun: Odnos političke korupcije i javnih investicija – slučaj Hrvatske
Maja Tadić: Što mjerimo kada mjerimo sreću? Metodološki izazovi istraživanja sreće
Renata Slabe Erker, Vlado Lavrač: Primjena višekriterijskih procjena proizvodnih sektora na povećanje kvalitete života
Ivan Balabanić, Marko Mustapić, Stanko Rihtar: “Amerikanizacija” kampanje u hrvatskom dnevnom tisku: izbori 2007.
Mirjana Kasapović: Forza Italia: jedna talijanska priča
Mirela Slukan Altić: Hrvatska kao zapadni Balkan – geografska stvarnost ili nametnuti identitet?
Caroline Hornstein Tomić: O konstrukciji identiteta i (nepostojanja) domovine u diskursima dijaspore
Mislav Stjepan Žebec, Diana Kopačević, Boris Mlačić: Odnos između velepetorih dimenzija ličnosti i brzine obradbe podataka kod adolescenata
Ankica Medved, Gordana Keresteš: Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima
Nataša Vlah, Darko Lončarić, Sanja Tatalović Vorkapić: Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Darja Maslić Seršić, Majda Šavor: Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla
Dragan Novaković: Položaj crkava i vjerskih zajednica i ostvarivanje vjerskih sloboda u ustavima Srbije
Mauro Dujmović: Vrtlog novoga svijeta
Iva Paska: Suvremeno sebstvo iz kontekstualne perspektive
RECENZIJE I PRIKAZI
Višnja Samardžija, Hrvoje Butković (eds.): FROM THE LISBON STRATEGY TO EUROPE 2020 (Saša Čvrljak)
Paul Belleflamme and Martin Peitz: INDUSTRIAL ORGANIZATION. Markets and Strategies (Daniel Tomić)
HRVATSKO-CRNOGORSKI DODIRI / CRNOGORSKO-HRVATSKI DODIRI: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja Lovorka Čoralić (uredila) (Ivan Brlić)
Rob Walker: KUPUJEM SE. Tajni dijalog između onog što kupujemo i onog što jesmo (Tihana Štojs)
Međunarodna konferencija ANNALES PILAR 2010. LJUDSKA PRAVA ŽENA (Anita Bušljeta)
Nova izdanja

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.