112. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je lipnja 2011. izašao 112. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Uz stručne i pregledne radove te prethodna priopćenja, recenzije i prikaze broj donosi izvorne znanstvene članke: Odnos političke korupcije i javnih investicija – slučaj Hrvatske; Primjena višekriterijskih procjena proizvodnih sektora na povećanje kvalitete života; “Amerikanizacija” kampanje u hrvatskom dnevnom tisku: izbori 2007.; Forza Italia: jedna talijanska priča; O konstrukciji identiteta i (nepostojanja) domovine u diskursima dijaspore; Odnos između velepetorih dimenzija ličnosti i brzine obradbe podataka kod adolescenata; Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike; Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola; Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla

di_112

Sadržaj 112. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi br. 112
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 112. broja

 

Marijana Bađun: Odnos političke korupcije i javnih investicija – slučaj Hrvatske
Maja Tadić: Što mjerimo kada mjerimo sreću? Metodološki izazovi istraživanja sreće
Renata Slabe Erker, Vlado Lavrač: Primjena višekriterijskih procjena proizvodnih sektora na povećanje kvalitete života
Ivan Balabanić, Marko Mustapić, Stanko Rihtar: “Amerikanizacija” kampanje u hrvatskom dnevnom tisku: izbori 2007.
Mirjana Kasapović: Forza Italia: jedna talijanska priča
Mirela Slukan Altić: Hrvatska kao zapadni Balkan – geografska stvarnost ili nametnuti identitet?
Caroline Hornstein Tomić: O konstrukciji identiteta i (nepostojanja) domovine u diskursima dijaspore
Mislav Stjepan Žebec, Diana Kopačević, Boris Mlačić: Odnos između velepetorih dimenzija ličnosti i brzine obradbe podataka kod adolescenata
Ankica Medved, Gordana Keresteš: Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima
Nataša Vlah, Darko Lončarić, Sanja Tatalović Vorkapić: Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Darja Maslić Seršić, Majda Šavor: Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla
Dragan Novaković: Položaj crkava i vjerskih zajednica i ostvarivanje vjerskih sloboda u ustavima Srbije
Mauro Dujmović: Vrtlog novoga svijeta
Iva Paska: Suvremeno sebstvo iz kontekstualne perspektive
RECENZIJE I PRIKAZI
Višnja Samardžija, Hrvoje Butković (eds.): FROM THE LISBON STRATEGY TO EUROPE 2020 (Saša Čvrljak)
Paul Belleflamme and Martin Peitz: INDUSTRIAL ORGANIZATION. Markets and Strategies (Daniel Tomić)
HRVATSKO-CRNOGORSKI DODIRI / CRNOGORSKO-HRVATSKI DODIRI: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja Lovorka Čoralić (uredila) (Ivan Brlić)
Rob Walker: KUPUJEM SE. Tajni dijalog između onog što kupujemo i onog što jesmo (Tihana Štojs)
Međunarodna konferencija ANNALES PILAR 2010. LJUDSKA PRAVA ŽENA (Anita Bušljeta)
Nova izdanja

Također provjeri

Novo privremeno sjedište Instituta Pilar, 1. 6. 2022.

Zbog obnove zgrade na Marulićevu trgu 19, oštećene u potresu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Novo privremeno sjedište Instituta Pilar, 1. 6. 2022.