Institut partner na projektu Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada

U sklopu programa Europske unije PROGRESS Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je u 2010. godini s provedbom projekta Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada. Institut društvenih zanosti Ivo Pilar jedan je od partnera na provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta je 150 tisuća eura i trajat će 12 mjeseci.

for_diversity

PROGRESS
Supporting Equality in Croatian Labour Market
Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada
Ref.No. VS/2009/0381

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 30. prosinca 2009. u sklopu programa PROGRESS započeo s provedbom projekta koja će trajati 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.835,00 eura od čega se 80 % financira iz sredstava programa PROGRESS, a 20 % iz sredstava HZZ-a. Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj navedenog projekta, a partneri su sljedeći:

1. Ured za ljudska prava,
2. L&R Social Research
3. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“,
4. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i
5. Selectio.

Opći cilj projekta je pridonijeti razvoju i provedbi nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na tržištu rada temeljene na spolu, dobi, invaliditetu, religijskoj i etničkoj pripadnosti.
Rezultati ovog projekta doprinijet će razvoju nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada, te pružiti pomoć svim sudionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje u suzbijanje diskriminacije te promovirati različitosti među poslodavcima u Hrvatskoj.

Ciljna skupina:
1. Dionici tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini (kao što su: sindikati, komore, udruge poslodavaca, nevladine udruge, županije i gradovi).
2. Poslodavci na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Glavne aktivnosti projekta definirane su kroz sljedeće komponente:

KOMPONENTA I
Identificiranje najvažnijih obilježja diskriminacije temeljene na invaliditetu, spolu, rasi, nacionalnosti, dobi, seksualnoj orijentaciji i religijskom uvjerenju na hrvatskom tržištu rada
Glavni cilj ove komponente je prikupljanje kvantitativnih podataka – znanstvenih empirijskih dokaza o opsegu, prirodi i uzrocima diskriminacije u području zapošljavanja u Hrvatskoj. Ova će se aktivnost provoditi u okviru 3 tipa istraživanja: analiza podataka, istraživanje o nezaposlenima te istraživanje o poslodavcima vezano uz obuhvat, prirodu i uzroke diskriminacije.Također će se kroz ovo istraživanje razviti instrumenti prikupljanja podataka kako bi se omogućilo praćenje i analiza tržišnih trendova, te na taj način povećalo razumijevanje o izvorima i posljedicama diskriminacije. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na“Okruglom stolu“ u Zagrebu u formi izvještaja koji će se dostaviti svim ključnim dionicima te će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KOMPONENTA II
Pružanje podrške dionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje antidiskriminacijskih tema u kreiranje politika i aktivnosti na tržištu rada
Kroz ovu aktivnost će se identificirati, prezentirati i raspraviti primjeri dobre prakse u provođenju antidiskriminacijskih mjera na tržištu rada u Europskoj Uniji. Radna skupina će razviti „Priručnik dobre prakse“ za borbu protiv diskriminacije i promicanje raznolikosti na tržištu rada. Priručnik će se sastojati od primjera „dobre prakse“ koje će radna skupina izdvojiti kao najprikladnije za primjenu u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti će se razviti i Smjernice za promicanje raznolikosti i borbu protiv diskriminacije na tržištu rada. Smjernice će pridonijeti podizanju svijesti o važnosti borbe protiv diskriminacije među svim dionicima u procesu kreiranja politika, strategija i aktivnosti na tržištu rada. Također će dati konkretne preporuke za unapređenje i efikasnije uključivanje principa antidiskriminacijske politike u programiranje i provedbu politika, strategija i aktivnosti tržišta rada.

KOMPONENTA III
Promoviranje raznolikosti među poslodavcima u Hrvatskoj
Unutar ove aktivnosti razvit će se Alati za primjenu antidiskriminacijskih mjera i politike raznolikosti za poslodavce te će se provesti edukacija trenera o njihovoj primjeni. Treneri će educirati poslodavce  o praktičnoj primjeni navedenih Alata. U sklopu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osnovat će se Help desk za pomoć poslodavcima u provedbi načela raznolikosti i antidiskriminacijih mjera koje će služiti kao trajna potpora poslodavcima u provedbi tih mjera.

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.