Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Dr. sc. Saša Poljanec Borić: FLORIDIZACIJA HRVATSKE?


U emisiji Trećeg programa HTV-a "Treća runda" na temu o floridizaciji Hrvatske - o prednostima i manama pretvaranja hrvatske obale u veliki europski dom za umirovljenike - argumente su suprotstavili dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Nikica Gabrić. Voditelj i urednik emisije emitirane 1. travnja 2014. bio je Domagoj Novokmet. - Videozapis emisije

Sasa Poljanec Boric treca runda


- HTV 3: Treća runda, 1. travnja 2014., 21:34 - 22:05


>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

 

Kultura demokracije - Kultura angažirane sociologije

 

U povodu nedavno objavljene knjige KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE dr. sc. Saša Poljanec Borić gostovala je u emisiji Trećeg programa Hrvatskog radija KULTURA DEMOKRACIJE. Razgovor je vodio Srđan Sandić a emisija je emitirana 13. ožujka 2014. - Zapis emisije

treci-program kult-demo

Kultura demokracije

HR Treći program
Četvrtak, 13. ožujka 2014., 14:30 - 15:30

 

- Kultura demokracije - Kultura angažirane sociologije, HR3, 13. ožujka 2014., 14:30 - 15:30

 

Kultura demokracije se bavi civilnim društvom i njegovim sudionicima. Njezini gosti su aktivisti, teoretičari, ljudi koji raspravljaju, misle i djeluju...
Urednik: Bojan Munjin

 

O knjizi KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE


>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

 

Iz medija: ISTRAŽIVANJE REGULACIJE PROSTITUCIJE


Uoči Međunarodnog dana uklanjanja nasilja protiv seksualnih radnica i radnika 17. prosinca T-portal donosi tekst "Kako pomoći osobama koje se bave prostitucijom?" a RTL portal "Istraživanje regulacije prostitucije: znanstvenici upozoravaju na nasilje nad seksualnim radnicima"


Kako pomoći osobama koje se bave prostitucijom?


Osobe koje se bave prostitucijom višestruko su marginalizirana i stigmatizirana populacija koja trpi velike količine nasilja svodnika, klijenata, obitelji, zajednice, a često i državnog aparata. Kako bi dobili uvid u kršenja prava i oblike nasilja kojima su izložene, u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar provode istraživanje regulacije prostitucije u Hrvatskoj te komparativnu studiju politika prostitucije u Hrvatskoj i Sloveniji


T-portal


U Hrvatskoj se osobe koje se bave prostitucijom kažnjavaju prekršajno, a najviše postupaka vodi se protiv osoba koje rade na ulici, upozorila je za tportal Ivana Radačić, voditeljica istraživanja regulacije prostitucije u Hrvatskoj iz Instituta Ivo Pilar. Podsjetila je da 'istraživanje sudske prakse Prekršajnog suda u Zagrebu u 2014. i 2015. godini pokazuje da se radi o ženama koje su u teškom ekonomskom i socijalnom položaju: većinom su nezaposlene i teškog imovinskog stanja, slabo obrazovane i majke (često samohrane) većeg broja djece, a u postupcima često iskazuju da ih ekonomska situacija primorava na prostituciju'.

'Uhićuje ih se najčešće tijekom policijske ophodnje ili se šalju prikriveni istražitelji, ali i kad pozovu policiju zbog nasilja klijenata. U postupcima nisu zastupane, a osude se temelje na priznanjima. Katkad, kad rade zajedno, progone se i u kaznenom postupku. Osim toga, katkad im se krše roditeljska prava te nemaju socijalnu i zdravstvenu zaštitu', upozorila je Radačić. S obzirom na to da je u komparativnoj studiji politika prostitucije uz Hrvatsku uzeta Slovenija, Radačić objašnjava da u toj zemlji ima više empirijskih istraživanja prostitucije, a i Slovenija je 2003. ukinula odredbu o prekršajnom kažnjavanju za odavanje prostituciji.

'Pozivamo na prestanak kažnjavanja ovih osoba i uspostavu sustava podrške za one kojima je potrebna te pozivamo osobe koje se bave prostitucijom da se odazovu istraživanju jer smatramo da bi u izradi i provođenju politika prostitucije trebalo voditi računa o njihovim iskustvima i potrebama', opetovala je poziv Radačić te upozorila i medije na primjereno izvještavanje jer 'način medijskog pisanja utječe na odnos (ne)povjerenja između istraživača, medija i seksualnih radnica i radnika.

Podsjetimo, prostitucija je u Hrvatskoj regulirana putem dva zakona. Prvi je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, na snazi od 1977. godine, i osim jezične prilagodbe sa srpskohrvatskog jezika na hrvatski jezik nije prošao ni kroz kakve drugačije izmjene te izriče zatvorsku ili novčanu (još uvijek izraženu u njemačkim markama) kaznu za odavanje prostituciji ili pomaganje vršenju prostitucije. Drugi je Kazneni zakon iz 2013. godine, a tereti osobe za poticanje prostitucije i svodništvo.

Za prekršaje protiv javnog reda i mira u velikoj mjeri kažnjava se žene, a od 2012. godine predlaže se i kriminalizacija klijenata. Država, međutim, nikada nije provela službenu studiju, zbog čega ne znamo točan broj žena koje se bave prostitucijom u Hrvatskoj, a koje zbog izražene stigmatizacije nisu organizirane da bi se izborile za svoja prava.

Upravo na Međunarodni dan uklanjanja nasilja protiv seksualnih radnica i radnika, koji je prvi put obilježen 2003. godine kao prisjećanje na žrtve ubojice iz Zelene rijeke iz Seattlea, okupljaju se seksualne radnice i podržavatelji njihovih prava kako bi se prisjetili svih žrtava i organizirali protiv diskriminacije koju trpe.

- T-portal: Kako pomoći osobama koje se bave prostitucijom?, 16. prosinca 2016.Istraživanje regulacije prostitucije: znanstvenici upozoravaju na nasilje nad seksualnim radnicima


Znanstvenici upozoravaju da osobe koje se bave prostitucijom, kao višestruko marginalizirana i stigmatizirana populacija, trpe nasilje od svodnika, klijenata, obitelji, zajednice, a često i državnog aparata


RTL

Uoči Međunarodnog dana uklanjanja nasilja protiv seksualnih radnica i radnika, 17. prosinca, znanstvenici upozoravaju da osobe koje se bave prostitucijom, kao višestruko marginalizirana i stigmatizirana populacija, trpe nasilje od svodnika, klijenata, obitelji, zajednice, a često i državnog aparata.

U Hrvatskoj se te osobe kažnjavaju prekršajno, a najviše postupaka vodi se protiv osoba koje rade na ulici, ističe voditeljica istraživačkog tima Ivana Radačić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

"Istraživanje sudske prakse Prekršajnog suda u Zagrebu u 2014. i 2015. godini pokazuje da se radi se o ženama koje su teškom ekonomskom i socijalnom položaju: većinom su nezaposlene i teškog imovnog stanja, slabo obrazovane i majke (često samohrane) većeg broja djece, a u postupcima često iskazuju da ih ekonomska situacija primorava na prostituciju. Uhićuje ih se najčešće tijekom policijske ophodnje, ili se šalju prikriveni istražitelji, a i kad pozovu policiju zbog nasilja od strane klijenata.

U postupcima nisu zastupane, a osude se temelje na priznanjima. Katkad, kad rade zajedno, se progone i u kaznenom postupku. Osim toga, katkad im se krše i roditeljska prava te nemaju socijalnu i zdravstvenu zaštitu", ističe Radačić.

Kako bi dobili uvid u kršenja prava i oblike nasilja kojima su izloženi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar provode istraživanje regulacije prostitucije u Hrvatskoj te komparativnu studiju politika prostitucije u Hrvatskoj i Sloveniji koja je 2003. ukinula odredbu o prekršajnom kažnjavanju za odavanje prostituciji.

Istraživači pozivaju osobe koje se bave prostitucijom da se odazovu na istraživanje jer smatraju da bi u izradi i provođenju politika prostitucije trebalo voditi računa o njihovim iskustvima i potrebama. Također pozivaju na prestanak kažnjavanja ovih osoba i uspostavu sustava podrške za one kojima je potrebna.


- RTL: Istraživanje regulacije prostitucije: znanstvenici upozoravaju na nasilje nad seksualnim radnicima, 17. prosinca 2016.

 

>>> COST Action IS1209 Prospol meeting Zagreb - September 2016 - Programme

>>> Okrugli stol: MODELI REGULACIJE PROSTITUCIJE I ISKUSTVA IZ PRAKSE, 8. 4. 2015.

>>> PROJEKT COST-ISCH Action IS1209


 

Predstavljeni rezultati istraživanja kvalitete turističke ponude za 2013.


U Hrvatskoj gospodarskoj komori održano je 12. prosinca 2013. predstavljanje Diseminacije rezultata istraživanja kvalitete ponude u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske. Metodologiju koja se koristi u istraživanju razvio je znanstveni tim Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar pod vodstvom dr. sc. Saše Poljanec Borić

DESTqual 2s DESTqual 3s DESTqual 4s
DESTqual 1s


S predstavljanja rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude za 2013. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, 12. prosinca 2013.

Ovo je važan skup jer se na utemeljen odnosno znanstveni način prezentiraju mogućnosti poboljšavanja kvalitete u okviru projekta koji smo pokrenuli prije osam godina, rekla je Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU na predstavljanju Diseminacije rezultata istraživanja kvalitete ponude u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske koje se održalo 12. prosinca u prostorijama Hrvatske gospodarske komore. Osnovni je cilj istraživanja što je moguće objektivnije ocijeniti vrijednosni lanac ponude u odabranim hrvatskim turističkim destinacijama u vrijeme turističke sezone, a cilj same akcije je podizanje razine svijesti građana i svih ostalih dionika u destinaciji o značaju turizma za podizanje ukupne kvalitete življenja u lokalnoj zajednici.  Prezentirani su rezultati istraživanja provedeni u akciji Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013. u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske

Vesna Trnokop-Tanta je naglasila kako je istraživanje otvorenog karaktera pa se 15 gradova služi njegovim rezultatima u cilju poboljšavanja kvalitete turističke usluge u destinaciji a organizirane su i prezentacije po županijama. Na taj način istraživanje ima operabilan karakter te može izravno utjecati na unaprjeđivanje konkurentnosti naše turističke industrije. Potrebno je utvrditi trenutno i realno stanje u svim turističkim objektima poput primjerice kampova, hotela, restorana, plaža, toplica i destinacija kao cjeline kako bi poslužili kao platforma za daljnja poboljšavanja i stjecanje održive konkurentnosti. Promišljenim djelovanjem svaki grad može postati turistički zanimljiv a upravo smo svjedoci znatno povećanog broja turističkih dolazaka u Zagreb što nije rezultat slučajnosti. Produljenje turističke sezone i povećanje prihoda neki su od prioriteta naše turističke politike a to podrazumijeva pored ostalog proširenje turističke ponude i poboljšavanje kvalitete. Integralno upravljanje turističkom destinacijom podrazumijeva stalno vrednovanje brojnih performansi turističkih usluga te precizno utvrđivanje slabosti i nedostataka koje valja sustavno eliminirati. Istraživanje je jedna od pretpostavki daljeg iskoraka hrvatskog turizma u sljedećoj godini, poručila je Vesna Trnokop-Tanta.

"DESTqual" metoda kontrole kvalitete ima teorijsku utemeljenost a jedan dio istraživanja provodi se terenskim radom, rekao je prof. dr. sc. Josip Burušić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Kriteriji za ocjenjivanje su kvantitativni i objektivni a jedan dio je subjektivnog karaktera. Zbog toga se velika pozornost posvećuje edukaciji sudaca pri čemu je samo terensko istraživanje u cijelosti anonimno.

Dr. sc. Saša Poljanec Borić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ukazala je na važnost turističkih informacija u pogledu ocjenjivanja destinacije te gostoljubivost koja kao oblik komunikacije mora prožimati cijelu turističku ponudu. Smještajni kapaciteti su važan dio identiteta a promet je za nas od iznimnog značaja jer smo automobilska destinacija. Ugostiteljski sadržaji su važan dio ponude i moraju biti što atraktivniji i u kojima rade motivirani zaposlenici. Općenito govoreći, ljudski potencijali, trgovina, komunalna uređenost, prirodni okoliš, kulturni sadržaji, mogućnost aktivnog odmora te dostupnost i nove tehnologije imaju veliki značaj za kvalitetu ponude. Dalmacija se po pitanju kvalitete prilično razvila te se približila Istri po tom pitanju. Nužna je državna intervencija u kontinentalnom djelu te korištenje inozemnih iskustava kako bi se što brže unaprijedila kvaliteta turističke usluge. Nužno je eliminirati sve oblike netrpeljivosti prema različitostima te afirmirati u cjelini filozofiju kvalitete s posebnim naglaskom na kulturu komunikacije.         

Istraživanje kontrole kvalitete odabranih turističkih destinacija u 2013. obuhvatilo je 98 mjesta, od toga 62 u primorskoj i 36 u kontinentalnoj Hrvatskoj. Mjesta koja su obuhvaćena istraživanjem odabrana su temeljem sljedećih kriterija: broj stalnih turističkih postelja, broj stanovnika i administrativni status (grad/općina), 2 kulturne atrakcije. Metodologiju koja se koristi u istraživanju razvio je znanstveni tim Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, pod vodstvom dr. sc. Saše Poljanec – Borić.

- Hrvatska gospodarska komora: Produljenje turističke sezone i povećanje prihoda neki su od prioriteta naše turističke politike, 12. prosinca 2013.

>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

 

 

 

Razgovor s dr. sc. Lynette Šikić Mićanović o studiji SKRIVENI ŽIVOTI


Portal VoxFeminae.net objavio je 30. siječnja 2015. razgovor s dr. sc. Lynette Šikić Mićanović u povodu predstavljanja hrvatskog i engleskog izdanja njezine studije SKRIVENI ŽIVOTI - Prilog antropologiji ruralnih žena. Razgovor je vodila Antonela Marušić a objavljen je u rubrici Cunterview/Pravednost. - Puni tekst razgovora

Lin

- VoxFeminae.net: Lynette Šikić Mićanović: Obrazovanje, mobilnost i slobodno vrijeme osnažuju ruralne i seoske žene, 30. siječnja 2015.


"Željela sam istražiti što znači 'biti žena' u ruralnim zajednicama, istražiti vrijednosti, iskustva i značenja koja se kulturno interpretira kao ženska i obično ih se smatra nečim za njih 'prirodnim' ili im ih se pripisuje kao jedino moguća. Nadalje, posebno sam se zanimala za činjenje ženstvenosti, 'biti ženom' da bih se kao znanstvenica uklopila u te ruralne prostore. Iskustvo terenskog rada među ruralnim ženama u Hrvatskoj otkrilo mi je mnogo toga o meni samoj, o mom kulturnom sklopu i razlikama. Svi ti 'novi' načini orodnjavanja u selima znatno su se razlikovali od svega što sam znala ili naučila." - Iz razgovora

 

O hrvatskom i engleskom izdanju knjige

- Objavljena knjiga dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI
- Studija dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI na engleskom
- Predstavljanje knjige dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI


>>> CENTAR ZA URBANE I RURALNE STUDIJE


Dr. sc. Dražen Živić: DO 2050. IZGUBIT ĆEMO 300.000 LJUDI


Da nam se crno piše kada je demografija u pitanju znamo iz medija i vlastitog iskustva kada ispraćamo prijatelje i susjede koji odlaze u tuđinu, ali da su trendovi i statističke projekcije krajnje nepovoljni, to se saznalo u petak iz predavanja u vijećnici Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Osijek demografa prof. dr. sc. Dražena Živića, voditelja Područnog centra Vukovar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar... - Glas Slavonije 


236164

- Program konferencije: Poljoprivreda, demografija i nove tehnologije; Osijek, 22. travnja 2016.


Na skupu pod naslovom "Poljoprivreda, demografija i nove tehnologije", koji su zajednički priredili Hrvatsko društvo ekonomista, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i HGK Županijska komora Osijek, govorili su neki od najupućenijih iz redova znanstvenika i stručnjaka.

Nazočnim gospodarstvenicima, sveučilišnim nastavnicima i novinarima obratili su se prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, Ivan Škorić, dopredsjednik HGK za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; dr. sc. Željko Kraljičak, zamjenik osječko-baranjskog župana i Zoran Kovačević, predsjednik HGK Županijske komore Osijek. Goran Buturac s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o makroekonomskoj slici domaće prehrambene industrije, a prof. dr. sc. Dražen Živić o depopulaciji Hrvatske.

Demograf Živić istaknuo je kako negativni statistički trendovi počinju već 1958. godine, a nakon 1991. Hrvatska aktivno i ubrzano izumire nakon što je broj mrtvih premašio broj rođenih. Najgore stanje zabilježeno je prošle godine, ističe Živić, kada se u Hrvatskoj rodilo najmanje djece od kada se statistička istraživanja provode. Kada se tomu pribroje podatci i procjene o broju iseljenih, tada se situacija doima još katastrofičnijom. Prema njegovim riječima, razlika između onih koji su se u Hrvatsku doselili i onih koji su je napustili godišnje iznosi 30.000 ljudi. Najoptimističnije projekcije demografa govore da će Hrvatska do sredine stoljeća izgubiti 300.000 ljudi, a one najgore - čak 700.000 ljudi, istaknuo je Živić.


- Glas Slavonije: Do 2050. godine izgubit ćemo 300.000 ljudi, 23. travnja 2016.


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR
IZ TISKA: "Uzurpacije političkih elita", Glas koncila, 23. 2. 2014.


Glas koncila u broju od 23. veljače 2014. donosi osvrt na predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec Borić KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE održano u Knjižnici i čitaonici Bograna Ogrizovića u Zagrebu 5. veljače 2014. Osvrt je objavljen pod naslovom "Uzurpacije političkih elita" na str. 28. iz pera M. Cvitanović


Glas.koncila.20.02.2014 s


O knjizi KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE


>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

 

Dr. Ćurković-Nimac: Ne treba očajavati, broj kršćana će se prepoloviti


Slobodana Dalmacija u broju od 2. studenoga 2014. donosi razgovor Marijane Cvrtile sa znastvenom suradnicom Instituta Ivo Pilar dr. sc. Jasnom Ćurković-Nimac pod naslovom Ne treba očajavati, ali broj kršćana će se prepoloviti

JCN SD c

- Razgovor s dr. sc. Jasnom Ćurković-Nimac u on-line izdanju Slobodne Dalmacije, 2. studenoga 2014.

Religija potiče moralnu odgovornost ili moralnu izvrsnost više nego sekularni humanizam, stoga zdravi religiozni ljudi mogu biti motiviraniji za moralno ponašanje. Ipak, to ne znači da oni imaju monopol na moralnost, niti su roboti koji uvijek imaju savršena rješenja za sve moralne dileme.To su samo neka od promišljanja mlade znanstvenice dr. sc. Jasne Ćurković-Nimac sa zagrebačkog Instituta Ivo Pilar koja je na ovogodišnjem Festivalu znanosti u Sinju održala zapaženo predavanje "Religija i moral: Jesu li religiozni ljudi moralniji od nereligioznih i bi li trebali biti?"


>>> dr. sc. Jasna Ćurković-Nimac


 

GLOBUS: Tajna virdžina: kako živjeti kao muškarac


Nacionalni tjednik GLOBUS u broju 1276. od 22. svibnja 2015. objavio je u rubrici Život na četiri stranice prilog pod naslovom "Tajna virdžina: kako živjeti kao muškarac". Ilustrirani prilog iz pera Tanje Tolić objavljen je pod nadnaslovom FENOMEN - NOVA KNJIGA OTKRILA JE SUDBINE 300 TOBELIJA a u povodu knjige dr. sc. Jelke Vince Pallua "Zagonetka virdžine" u izdanju Instituta Ivo Pilar - Prilog

virdzine-globus 1
virdzine-globus 2

- GLOBUS: Tajna virdžina: kako živjeti kao muškarac, br. 1276. od 22. svibnja 2015., str. 92-95.


Ulozi glave obitelji ostajale su vjerne do kraja - tražile su da ih se nakon smrti pokopa u muškom odijelu...>>> Objavljena knjiga dr. sc. Jelke Vince Pallua ZAGONETKA VIRDŽINE
Prof. dr. sc. IVAN MARKEŠIĆ O IZBJEGLIČKOM VALU I POSLJEDICAMA


Večernji list u broju od 13. rujna 2015. objavio je intervju sa znanstvenim savjetnikom Instituta Ivo Pilar prof. dr. sc. Ivanom Markešićem pod naslovom Da, moguće je da Europa jednoga dana postane većinski muslimanska. Razgovor je vodila Silvana Perica a objavljen je pod nadnaslovom "Sociolog religije o izbjegličkom valu i posljedicama". - Intervju

Markesic 1 Markesic 2


- Večernji list: "Da, moguće je da Europa jednoga dana postane većinski muslimanska", 13. rujna 2015., str. 22-24.


Neće biti masovnog prelaska s islama na kršćanstvo jer ti riskiraju da izgube pravo na povratak u zavičaj

Paradoks je da Njemačka, zemlja u kojoj veliki broj ljudi napušta Crkvu, izbjeglima pruža pomoć, a zemlje koje se hvale kršćanstvom pružaju otpor


>>> Prof. dr. sc. Ivan Markešić

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro