Popularizacija znanosti

Javni nastupi

2021. • 2020. • 2019. • 2018. • 2017. • 2016.  2021. Javne nastupe u 2021. vidjeti na poveznici Novosti/Iz medija 2020. − Nastupi u televizijskim i radijskim emisijama | Intervjui i komentari u tiskovinama | Nastupi na web-portalima Nastupi u televizijskim i radijskim emisijama 1. Plava vinkovačka televizija, emisija… Pročitaj više o Javni nastupi

VIŠE

Predstavljanja publikacija

  2021. • 2020. • 2019. • 2018. • 2017. • 2016. • 2015. • 2014. 2021. Predstavljanja publikacija u 2021. vidjeti na poveznici Novosti/Skupovi i Novosti/Publikacije 2020. 1. POLOŽAJ VJERSKIH ZAJEDNICA U OPĆINI VINKOVCI (1964. – 1975.). Autori: I. Bendra, D. Živić, P. Elez, Vinkovci, 23. 1. 2020., Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima, Institut… Pročitaj više o Predstavljanja publikacija

VIŠE