Zora Raboteg-Šarić

Zora Raboteg-Šarić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Zora
Prezime:
Raboteg-Šarić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
18/I
Broj telefona:
+385 1 4886 818
E-mail adresa 1:
Zora.Raboteg-Saric@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz znanstvenog područja psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1993.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Razvojna psihologija
Znanstveni interesi:

Socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata, rizični i zaštitni činitelji razvoja, roditeljstvo, prosocijalno ponašanje, kvaliteta života

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 34 međunarodna i 33 domaća znanstvena skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Voditeljica kolegija "Psihologija djetinjstva i adolescencije" i "Razvoj u društvenom kontekstu" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

1996. Dobitnica državne nagrade za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti za knjigu "Psihologija altruizma";

1998. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar.