Jelka Vince Pallua

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Jelka
Prezime:
Vince Pallua
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Etnologija i antropologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
13
Broj telefona:
+ 385 1 4886 813; 091 7644 291
E-mail adresa 1:
jelka.vince@pilar.hr
E-mail adresa 2:
jelka.vince@gmail.com
Autorske knjige:
2
Uredničke knjige:
2
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
34
Poveznice:
Domaći projekti:
1984.: Projekt "Etnologija" (voditelj Igor Gostl), Enciklopedija Jugoslavije, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. - Suradnica na projektu
1987.-1992.: Monotematska arealna istraživanja hrvatske pučke kulture. - Suradnica na projektu
1996.-2002.: Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije. - Suradnica na projektu
2008.: Akcija Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. - Suradnica na projektu
2007.-2014.: Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta. - Suradnica na projektu
2020.-2024.: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
1999.-2001.: Triplex Confinium – hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu. - Suradnica na projektu
2001.-2002.: Masculinities in the Balkans, School of Slavonic and East European Studies, University College London. - Suradnica na projektu
2003.-2005.: Jadransko-jonski projekt UniAdrion Virtual University, Antropologia Culturale, Scienze di Educazione, Sveučilište u Bolonji. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2007.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti u području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2000.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Etnologija i kulturna antropologija
Znanstveni interesi:
Hrvatska i slavenska etnografija, (pra)slavenska mitologija, antropologija žene (položaj žene u tradicijskoj kulturi), povijest hrvatske etnološke misli u europskom kontekstu, mediteranističke studije i tradicijske kulture jadranskog Sredozemlja (predajne kulture zemalja istočne i zapadne obale Jadrana), Hrvati u Italiji i Talijani u Hrvatskoj
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
18 domaćih sudjelovanja
35 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko etnološko društvo (HED)
Internatıonal Society for Folk Narratıve Research (ISFNR) - Belief Narrative Network (BNN)
Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF)
Matica hrvatska - Odjel za arheologiju i etnologiju
Nastavna djelatnost:
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
(kao predavačica-zaposlenica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao vanjska gostujuća predavačica na dva sveučilišta u inozemstvu - London i Bolonja):
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, kolegij: Kulturnoantropološke teorije (1990.-1993.); kolegij: Odabrane teme iz hrvatske etnologije (niz godina); kolegij Opća etnologija (niz godina); University College London - School of Slavonic and East European Studies - u segmentu tema koje se odnose na Hrvatsku i odabrane zemlje JI Europe sudjelovala u nastavi i u superviziji studentskih radova u sklopu kolegija: Gender in Eastern Europe and Russia (rujan 2001. - srpanj 2002.); Università di Bologna, Dipartimento di Antropologia Culturale, Scienze di Educazione, kolegij: Uvod u kulturnu antropologiju (ciklička predavanja od 2003.-2005.); Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, kolegij: Mitsko u kulturi (2005.-2006.); kolegij: Kulture Sredozemlja (osnivačica prvog mediteranističkog kolegija na FF) (2004.-2007.)
DOKTORSKI STUDIJ
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju (kao vanjska predavačica) kolegij: Mediteranistika i jadransko-dinarska susretišta hrvatske kulture (2009. i 2012. godine)
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2001.-2002.: Stipendija Chevening Scholarship (britanski pandan Humboldtu ili Fullbrightu) na UCL-u (University College London), London, Velika Britanija
2004.-2007.: Na 28th Triennial Conference IFUW (International Federation of University Women), Perth, Australia, izabrana za ocjenjivačicu europskih projekata IFUW-a ("Special Commitee for Project Development") na razdoblje od tri godine
2015.: Co-Chair u radnoj grupi Space-lore and Place-lore (za razdoblje od šest godina), SIEF-a (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore)
Međunarodne znanstvene stipendije:
2001.-2002.: Stipendija Chevening Scholarship (britanski pandan Humboldtu i Fullbrightu) na UCL-u (University College London), London, Velika Britanija