Ivan Markešić

Ivan Markešić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ivan
Prezime:
Markešić
Titula:
Prof. dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3a/II
Broj telefona:
+385 1 4886 835
E-mail adresa:
Ivan.Markesic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

- Objavio 15 znanstvenih radova u kategoriji A1, 20 u kategoriji A2, 15 stručnih radova, veći broj prikaza.
- Objavio šest vlastitih knjiga, od toga jednu u koautorstvu.
- S njemačkog na hrvatski preveo šest knjiga.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=198965

Projekti:

Bio voditelj projekta "Znanstveno nazivlje teologije, sociologije religije i filozofije religije", suradnik na projektima "Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj" i "Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama".
Od 1. ožujka 2008. godine voditelj je projekta "Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini".

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2005.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1997.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija religije, sociologija umiranja i smrti, leksikografija
Znanstveni interesi:

Religija u suvremenim globalizacijskim i postmodernim procesima. Religija kao čimbenik društvenih promjena, dijaloga, tolerancije, ali i nasilja i terorizma. Socioreligijska situacija u Republici Hrvatskoj. Društveno značenje smrti. Pogrebi, groblja, nadgrobni spomenici. Identitet Hrvata u BiH. Hrvatska enciklopedija BiH.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na jedanaest međunarodnih i sedam domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član jedne međunarodne i jedne domaće znanstvene udruge.

Nastavna djelatnost:

Na Hrvatskim studijima nositelj kolegijâ: Sociološke teorije I i II, Suvremene sociološke teorije, Sociologija religije  i Sociologija umiranja i smrti, a na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu u Zagrebu nositelj kolegija Osnove sociologije.

Nagrade i priznanja u području znanosti: