Projekt WDSQUALITY: Održan prvi online sastanak istraživačkog tima projekta, 19. 3. 2024.

Dana 19. ožujka 2024. godine održan je prvi online sastanak istraživačkog tima projekta WDSQUALITY: Unapređenje učenja, odgojno-obrazovnih ishoda i kvalitete u cjelodnevnim školama: Izazovi novog modela organizacije osnovne škole u Republici Hrvatskoj

i1i2

Na uvodnom sastanku voditelj projekta dr. sc. Josip Burušić prezentirao je članovima tima hodogram aktivnosti i radni plan projekta.

Projekt se bavi sistematizacijom europskih iskustava i praksi kada je riječ o cjelodnevnoj školi kao obrazovnom modelu rada škola te znanstvenim vrednovanjem promjena obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz uvođenje modela cjelodnevne škola kao modela rada škola u obveznom obrazovanju. Kroz četiri projektne godine, okupljeni istraživačkih tim vodećih obrazovnih i metodičkih stručnjaka u Republici Hrvatskoj, stručnjaka iz Portugala i Finske koji imaju iskustva u obrazovnim reformama ove razine i složenosti, sagledat će sličnosti i razlike, prednosti i nedostatke, te ukazati na prijetnje i prilike koji se odnose na modela rada škola kao cjelodnevnih. Kombinacijom nekoliko metodoloških pristupa i metoda projekt će kroz sistematizaciju europskih iskustava, neposredno opažanje iskustava i intervjuiranje dionika unutar europskih obrazovnih sustava tradicionalno poznatih po modelu rada škola kao cjelodnevnih škola, odnosno obrazovnih sustava koji su nedavno implementirali cjelodnevnu školu, te kroz znanstveno meta vrednovanje svih dostupnih evaluacijskih podataka prikupljenih tijekom implementacije pilot provođenja CDŠ-a, WDSQUALITY projekt će pružiti vrijedne spoznaje o ukupnim dosezima cjelodnevnih škola kao modela rada škole, te iznijeti znanstveno utemeljene preporuke.

S Instituta Pilar na sastanku su prisustvovali voditelj projekta dr. sc. Josip Burušić i suradnice Jelena Selihar i Mirela Crljen te suradnici na projektu Božo Pavičin (Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske), izv. prof. dr. sc. Marina Gabelica (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Ljerka Jukić Matić (Fakultet primijenjene matematike i informatike Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), doc. dr. sc. Mila Bulić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), doc. dr. sc. Sanja Jurić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Nevenka Maras (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Slaven Staklenac (OŠ Većeslav Holjevac, Zagreb), prof. dr. sc. Pedro Antonia da Silva Abrantes (Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL), izv. prof. dr. sc. Anssi Salonen (University of Eastern Finland, School of Applied Educational Science and Teacher Education).

Projekt WDSQUALITY

Također provjeri

Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.

U organizaciji Pravnog fakulteta Justinijan Prvi, Instituta Pilar i Zajednice Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji… Pročitaj više o Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.