Dr. sc. Anja Wertag: “20 godina Mračne trijade: Retrospektiva, perspektiva i prospektiva”, 22. 5. 2022.

Dr. sc. Anja Wertag na 8. kongresu studenata psihologije PSIHOZIJ održala je 22. svibnja 2022. plenarno predavanje pod naslovom “20 godina Mračne trijade: Retrospektiva, perspektiva i prospektiva”. Sažetak predavanja

8. kongres studenata psihologije PSIHOZIJ, 20.-22. 5. 2022.

20 godina Mračne trijade: retrospektiva, perspektiva i prospektiva

Prije točno 20 godina, Paulhus i Williams (2002) predložili su koncept Mračne trijade kako bi rasvijetlili nalaze istraživanja o osobama koje su socijalno odbojne, no njihovo ponašanje se ne može svrstati izvan normalnog raspona funkcioniranja. Tri crte ličnosti su se pokazale najizraženijima: makijavelizam, narcizam i psihopatija. Iako se za svaku od crta vezuju neke specifične karakteristike (npr. strateška usmjerenost prema ostvarivanju vlastitih ciljeva kod makijavelizma, usredotočenost na vlastitu vrijednost kod narcizma, te impulzivnost kod psihopatije), u sve tri crte odražava se socijalno destruktivni karakter s ponašajnim tendencijama prema manipulaciji, varanju, samopromoviranju, emocionalnoj hladnoći i agresiji. Popularnost koncepta vidljiva je iz eksponencijalnog rasta broja istraživanja koja su uključivala ovaj koncept; primjerice, u desetogodišnjem pregledu literature o Mračnoj trijadi navedeno je kako je izvorni rad imao preko 350 citata prema Google Scholaru, dok ta brojka danas prelazi 4.000. Što smo u proteklih 20 godina naučili o Mračnoj trijadi? Kakvo je trenutno stanje u ovom području u svijetu i kod nas? U kojem smjeru bi mogla ići daljnja istraživanja? neka su od pitanja kojima se predavanje pozabavilo.

Dr. sc. Anja Wertag

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na konferenciji Australske sociološke udruge (TASA) “Social challenges, social changes”; Melbourne, 28. 11. – 2. 12. 2022.

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji Australske sociološke udruge (TASA) „Social… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na konferenciji Australske sociološke udruge (TASA) “Social challenges, social changes”; Melbourne, 28. 11. – 2. 12. 2022.