Održana radionica o analizi višestrukih podudarnosti, 12. 5. 2022.

U okviru ciklusa „Metodološke teme“, u organizaciji splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva, 12. svibnja 2022. održana je radionica o načinu eksploratorne obrade kvantitativnih podataka međunarodno poznatom pod akronimom MCA (engl. multiple correspondence analysis). Radionicu su vodili mr. sc. Mirko Petrić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split) te doc. dr. soc. Željka Zdravković (Sveučilište u Zadru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split)

U uvodnom izlaganju, mr. sc. Mirko Petrić govorio je o povezanosti Benzécrijeve eksploratorne analize podataka (AED) i refleksivne sociologije Pierrea Bourdieua. Zatim je doc. dr. sc. Željka Zdravković, na primjerima nastalim analizom klase u Hrvatskoj objasnila načine čitanja grafičkih prikaza rezultata MCA te njihovu povezanost s obradama podataka koja su im prethodile. U trosatnoj radionici objašnjenje su i temeljne značajke programa SPAD, korištenog pri ovoj vrsti eksploratorne analize podataka.

Svrha ove uvodne radionice u temu bila je upoznavanje s teorijskim pretpostavkama i aspektima metodološke prakse povezane s pristupom koji se dosad vrlo malo koristio u hrvatskoj sociološkoj zajednici, a u koji se u novije vrijeme naziva i geometrijskom analizom podataka (GDA) te eksploratornom multidimenzionalnom statistikom (SEM).

Područni centar Split

Također provjeri

Novi istraživački projekt „Biram Hrvatsku“: Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj

Istraživanjem “Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj” želi se… Pročitaj više o Novi istraživački projekt „Biram Hrvatsku“: Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj