Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u Područnom centru Split, 3. 5. 2022.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u područnom centru u Splitu – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od pet godina, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije
3. ukupan prosjek ocjena iznad 4,5 na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
4. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
5. odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo u programima za statističku obradu uključujući i R.
6. dobro poznavanje multivarijatnih statističkih analiza te kvantitativne istraživačke metodologije u području sociologije

Dodatni uvjeti:

1. iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima
2. interes za znanstveno usavršavanje u području kvantitativne metodologije
3. objavljeni znanstveni/stručni radovi iz područja sociologije
4. izlaganja na znanstvenim konferencijama
5. lakoća verbalnog izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, spremnost na timski rad, želja za učenjem i usavršavanjem

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU standard)
2. diploma o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju sociologije
3. prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
4. dokaz o prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
5. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslike indeksa, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
6. popis objavljenih radova
7. popis prihvaćenih sažetaka konferencija
8. potpisana izjava kandidata o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
9. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
10. najmanje dvije pisane preporuke sveučilišnih nastavnika
11. motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF-formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb