KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR – ZAVRŠILA PRVA FAZA PROJEKTA, 31. 3. 2022.

Završila je prva faza projekta Hrvatskoga generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar „Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor“ provedena uz potporu Grada Zagreba braniteljskim udrugama za 2021. godinu

Hrvatski ratni generali Marinko Krešić, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Josip Lucić i Josip Štimac – prvi sugovornici pilot-faze projekta KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR provedenog u partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar. – 27 sati audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji i 650 stranica transkripata strukturiranih razgovora

Usmena kazivanja istaknutih sudionika o prekretnim događajima u životu jednog naroda danas imaju neporecivo značenje za povijesna istraživanja (tzv. oralna povijest), a u strukturiranim razgovorima za potrebe istraživanja modela oblikovanja pamćenja, ona ulaze u korpus kulture sjećanja od neprocjenjive nacionalne, identitetske i komunikacijske važnosti

Hrvatski generalski zbor (HGZ) kao udruga najviših časnika iz Domovinskoga rata – ratnih generala Hrvatske vojske – i specifična „zajednica sjećanja“ u povodu 30. obljetnice osnivanja ratnih postrojbi HV-a osvjestila je priliku za pružanje osmišljenog doprinosa hrvatskoj kulturi sjećanja polazeći od temeljnih zadaća udruge: promicanja hrvatske vojne misli i tradicije, znanstvenog i stručnog istraživanja Domovinskog rata, zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te promicanja zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država.

U partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar i osloncem na njegove konceptualno-metodološke i empirijske dosege na području istraživanja kultura sjećanja, Hrvatski generalski zbor prijavio je u ožujku 2021. projekt na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području branitelja iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. na kojem je visoko ocijenjen i odobren za financiranje.

Polazište projekta

Polazište projekta je primjena metodologije tzv. oralne povijesti koja obuhvaća bilježenje i interpretaciju svjedočanstava o individualnom djelovanju (sjećanju) u kolektivnom događaju. U literaturi se najčešće navode dvije koristi od takva postupka: (1) potpuniji uvidi u životne putanje analiziranih pojedinaca i (2) potpunije rekonstrukcije i analize određenih društvenih (kolektivnih) promjena ili razdoblja u sklopu kojih analizirani pojedinci djeluju. U povijesnim i socio-psihološkim istraživanjima braniteljskih skupina i Domovinskog rata takav postupak u značajnijem opsegu nije korišten. Za potrebe provedbe projekta sa „zajednicom sjećanja“ Hrvatski generalski zbor, polazišta i metodologija projekta su prilagođeni toj specifičnoj a nadasve respektabilnoj skupini za istraživanje kulture sjećanja na Domovinski rat.

Ciljevi projekta

Dva su osnovna cilja projekta: (1) aktivno pridonijeti stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat istaknutih sudionika u kreiranju obrane i stvaranju RH i (2) meritorno pridonijeti kao specifična „zajednica sjećanja“ ostvarivanju temeljne svrhe i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Provedenih prvih 5 strukturiranih intervjua s istaknutim članovima Hrvatskog generalskog zbora (kao svojevrsni pilot-projekt: 27 sati audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji i 650 stranica transkripata) pokazuju i kvalitativno i kvantitativno da su planirani ciljevi ostvareni i to kako u aspektu doprinosa stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat tako i u aspektu ostvarenja temeljnih svrha i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Projektne aktivnosti

Planirane aktivnosti u prvoj godini projekta bile su: (1) izrada prioretne liste članova HGZ-a kao sudionika strukturiranih intervjua, (2) priprema i provedba strukturiranih intervjua audiovizualnim snimanjem, (3) izrada transkripata razgovora i provedba autorizacije, (4) izrada indeksnog sustava za sadržajnu obradu i pretraživanje razgovora i (5) objava dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

U sklopu odobrenog programa u 2021. godini obavljeno je 5 strukturiranih intervjua s članovima HGZ-a. Intervjue su dali umirovljeni general zbora Pavao Miljavac, počasni predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić, zamjenik predsjednika HGZ-a, umirovljeni general zbora Josip Lucić, član HGZ-a te umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, voditelj projekta i član Upravnog odbora HGZ-a.

Strukturirani intervjui s navedenih 5 sugovornika HGZ-a snimljeni su u visokoj audiovizualnoj rezoluciji u ukupnom trajanju od 27 sati te je izrađeno 650 stranica transkripata razgovora koji su u procesu autorizacije.

Uz navedene pokazatelje, valja posebno istaknuti da je u pilot-fazi uspješno testirana i znanstvena metodologija projekta – strukturirani oralnopovijesni intervjui – osmišljena od strane partnera programa, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i time potvrđena njezina znanstvena relevantnost i inovativnost u stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Plan nastavka projektnih aktivnosti

S obzirom na rang i značaj članova Hrvatskoga generalskog zbora, plan projekta je provesti intervjue, po mogućnosti, s većinom od ukupno 111 članova. U 2022. godini predlaže se provedba 10 strukturiranih intervju s očekivanim rezultatom od oko 55 sati snimljenog audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji te s više od 1.200 stranica transkripata. Također, planira se organizacija znanstveno-stručnog skupa pod naslovom „Hrvatski Domovinski rat: oralna povijest i kultura sjećanja“ te objava autoriziranih dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

Izvoditelji projekta

Voditelj projekta je umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, a izvoditelji satnik Eduard Miličević, prof. i stručni suradnici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. sc. Mislav Gabelica i Vlatka Venos te tehnički suradnik umirovljeni pukovnik Rudolf Klicper.

Prioćenje na portalu Hrvatskog generalskog zbora

https://hrvatskigeneralskizbor.hr/2022/04/04/zavrsila-prva-faza-projekta-hrvatskoga-generalskog-zbora-i-instituta-drustvenih-znanosti-ivo-pilar-kultura-sjecanja-i-hrvatski-generalski-zbor-provedena-uz-potporu-grada-zagreba-bran/

Projekt KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

Također provjeri

Psiholozi Instituta Pilar predstavili rezultate istraživanja „Analytic Thinking and Political Orientation in the Corona Crisis“ na psihologijskom portalu PsyPost

Na psihologijskom portalu PsyPost, Marina Maglić predstavila je nalaze istraživanja o ulozi sklonosti analitičkom razmišljanju… Pročitaj više o Psiholozi Instituta Pilar predstavili rezultate istraživanja „Analytic Thinking and Political Orientation in the Corona Crisis“ na psihologijskom portalu PsyPost