Dr. sc. Ivana Radačić i Marija Antić: Criminalisation of sex workers: rethinking the public order

Dr. sc. Ivana Radačić i Marija Antić objavile su znanstveni članak Criminalisation of sex workers: rethinking the public order u The International Journal of Human Rights kao jednu od aktivnosti projekta Regulacija prostitucije u Hrvatskoj kojeg financira HRZZ (IP-2018-01-3878)

Autorice u članku analiziraju, iz perspektive ljudskih prava, praksu općinskih prekršajnih sudova u Zagrebu i Splitu koja se odnosi na „odavanje prostituciji“, u razdoblju od 2014. do 2019. Pokazuju kako zakonska odredba kojom se kažnjavaju osobe koje se bave prostitucijom u ime zaštite javnog reda i mira ne samo da nije učinkovita, već je suprotne svrsi tog dobra, ako se ono konceputalizira tako da počiva na vrijednostima ravnopravnosti, zakonitosti i poštivanja ljudskih prava. Nedorečenost prekršajnog djela, koja za posljedicu ima različite sudske interpretacije, nije u skladu s načelom zakonitosti, dok policijska i sudska praksa ukazuje na neusuglašenosti sa standardima zaštite ljudskih prava, a što ima nepovoljne učinke na žene u ranjivim položajima, čime dolazi do višestruke (rodne) diskriminacije. Autorice ukazuju na zastarjelost zakonske odredbe, s obzirom da se u većini europskih država ne kriminalizira sama prodaja seksualnih usluga. Osim toga, takva kriminalizacija u suprotnosti je sa standardima zaštite ljudskih prava.

Članak u otvorenom pristupu:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2021.2023132

Projekt Regulacija prostitucije u Hrvatskoj

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima