Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 23. 3. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
3. akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju psihologija
4. dobro poznavanje psihologije razvoja djece i mladih, s naglaskom na psihološku dobrobit te obrazovanje i profesionalni razvoj
5. dobro poznavanje psihometrije, multivarijatnih statističkih analiza te kvantitativne i kvalitativne istraživačke metodologije u području psihologije
6. odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u programima za statističku obradu podataka
7. odlično znanje engleskog jezika u govoru i u pismu

Dodatni uvjeti (prednost):

1. iskustvo rada na međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima
2. objavljeni znanstveni i stručni radovi iz područja istraživanja dobrobiti djece i mladih, te obrazovanja i razvoja karijere
3. izlaganja na znanstvenim konferencijama
4. lakoća verbalnog izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, spremnost na timski rad, želja za učenjem i usavršavanjem

Uz prijavu (obvezno potpisana i datirana) prilaže se:

1. životopis
2. dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju psihologija
3. potpisana izjava o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
4. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
5. popis izlaganja na konferencijama
6. dva pisma preporuke (od sveučilišnih profesora i/ili znanstvenika)
7. potpisano motivacijsko pismo
8. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti, znanja engleskog jezika i znanja rada u osnovnim programima za statističku obradu podataka.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo e-putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: https://www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb