Dr. sc. Ivan Čizmić (1934. – 2022.)

Dana 9. siječnja 2022. godine zauvijek nas je napustio dr. sc. Ivan Čizmić, zaslužni znanstvenik Instituta Pilar koji je ostavio neizbrisiv trag u području istraživanja hrvatskoga iseljeništva i kolega kojeg ćemo pamtiti kao osobu visokih ljudskih i moralnih kvaliteta.
Iz medija

Dr. sc. Ivan Čizmić rođen je 28. kolovoza 1934. godine u Zadvarju, općina Omiš. Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1959. i na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1963. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao je iz područja povijesnih znanosti 1973.

Godine 1963. zaposlio se na Pravnom fakultetu u Splitu na radnome mjestu asistenta za Historiju države i prava, a od 1964. do svibnja 1965. godine bio je na čelu Povijesnog odjela Matice iseljenika Hrvatske. Osnutkom Zavoda za migracije i narodnosti, u toj instituciji radi do rujna 1969. a potom ponovno, kao savjetnik za iseljeništvo, u Matici iseljenika Hrvatske. Od rujna 1987. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu, na poslovima višeg znanstvenog suradnika, a od 1992. u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar kao znanstveni savjetnik.

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika prvi put je izabran 1989. godine. Nakon izbora intenzivno se bavi proučavanjem ključnih pojava i procesa u hrvatskim migracijama pri čemu je u središtu njegova znanstvenoistraživačkog rada problem kako emigracijske procese i emigraciju iz hrvatskih zemalja smjestiti u kontekst seljenja iz jugoistočne Europe i Europe uopće, posvećujući pri tomu pažnju komparativnom praćenju procesa iseljavanja i života iseljenika u novoj sredini. Rezultate svojih istraživanja objelodanio je u više znanstvenih radova – rasprava, preglednih i stručnih članaka. Trajno zvanje stekao je 1999. godine. Te godine dodijeljeno mu je odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Zbog iznimnog doprinosa znanstvenoistraživačkom radu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. godine dodijeljeno mu je počasno zvanje zaslužnog znanstvenika. Za knjigu Iseljena Hrvatska (u suautorstvu s M. Soptom i V. Šakićem) dobio je Državnu nagradu za znanost za 2005. godinu. Kao autor ili suautor objavio je osam knjiga te sedamdesetak studija i članaka.

Dr. sc. Ivan Čizmić cijeli se svoj radni vijek znanstveno bavio hrvatskim migracijama i pritom uspostavio brojne veze i suradnju s hrvatskim znanstvenicima i hrvatskim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je mentor mnogim mladim znanstvenicima za magistarske i doktorske radove iz područja migracija te dugogodišnji suradnik Hrvatskoga leksikografskog zavoda i urednik struke iseljeništvo u Biografskom leksikonu. U više međunarodnih projekata unio je hrvatsku iseljeničku komponentu i na taj način hrvatske migracije uključio u istraživanje međunarodnih migracijskih tokova.

Iz medija

– Hrvatska matica iseljenika: ODLAZAK NESTORA HRVATSKE ISELJENIČKE POVIJESTI, 11. 1. 2022.
– mojzagreb.info:
Umro je Ivan Čizmić – odlazak nestora hrvatske iseljeničke povijesti, 11. 1. 2022.
– Index.hr: Preminuo Ivan Čizmić, povjesničar hrvatskog iseljeništva i Tuđmanov suradnik, 11. 1. 2022.
– Slobodna Dalmacija: Preminuo Ivan Čizmić, istaknuti povjesničar hrvatskoga iseljeništva, 12. 1. 2022.

Također provjeri

Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.

U organizaciji Pravnog fakulteta Justinijan Prvi, Instituta Pilar i Zajednice Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji… Pročitaj više o Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 6. 2024.