Sastanak partnera na OBZOR 2020 projektu INVENT, 26. 11. 2021.

Sastanak partnera na OBZOR 2020 projektu INVENT: „Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu“ održan je 26. studenog 2021. uz upotrebu digitalne platforme za povezivanje sudionika/ca

U projektu INVENT sudjeluju znanstvene institucija iz devet zemalja: Erasmus Universiteit Rotterdam (NL), Universität Zürich (CH), Universitat Autònoma de Barcelona (ES), University of Haifa (UK), Københavns Universitet (DK), Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (FI), The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe (RS), Ecole normale supérieure Paris-Saclay (FR) i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (HR). Projekt se realizira kroz trogodišnje razdoblje (1. veljače 2020. do 31. srpnja 2023.), a voditeljica Pilarove dionice je dr. sc. Inga Tomić Koludrović.

Na sastanku su razmatrani metodološki i organizacijski aspekti nadolazećih istraživačkih dionica na projektu INVENT – prikupljanja podataka metodom polustrukturiranih intervjua i metodom uzorkovanja iskustava uz korištenje pametnih telefona (experience sampling smartphone study).

Uz voditeljicu hrvatske dionice projekta Ingu Tomić Koludrović u plenarnim raspravama i radnim skupinama sastanka sudjelovali su i suradnici/ce na projektu Mirko Petrić (suvoditelj), Lynette Šikić-Mićanović, Željka Zdravković i Augustin Derado.

Više informacija o projektu INVENT kao i praćenje obavijesti i tekstova relevantnih za društvenu vrijednosti kulture i kulturne politike dostupno je na web stranici projekta i na društvenim mrežama:

Web stranica: https://inventculture.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inventculture
Twitter: http://twitter.com/inventculture
Facebook: https://m.facebook.com/inventcultureeu
Publikacije projekta: https://inventculture.eu/publications/

Projekt INVENT

Također provjeri

Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere

Projekt UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere (WORKMOBIL) izvodi se u Institutu… Pročitaj više o Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere