Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, rad u središnjici Zagreb, 17. 11. 2021.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u središnjici Zagreb

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, puno radno vrijeme, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (1945.-1991.) – CROCEANIA.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu te Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,139/13,101/14, 60/15,131/17, 96/18)
– stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti u znanstvenom polju povijest
– dobro poznavanje rada na računalu
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti (prednost):

– iskustvo rada na interdisciplinarnim znanstveno-istraživačkim projektima
– objavljeni znanstveni/stručni radovi iz polja povijesti
– izlaganja na znanstvenim konferencijama
– razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, visoka radna etika, organiziranost, spremnost za timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (Europass)
– dokaz o stečenom stupnju doktora humanističkih znanosti u polju povijest
– popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
– popis izlaganja na konferencijama
– potpisana izjava kandidata o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
– najmanje dva pisma preporuke
– motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb