Natječaj za prijem u radni odnos spremačice – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb, 20.10.2021.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na upražnjeno sistematizirano radno mjesto spremačice – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, s probnim radom od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– srednja stručna sprema

Uz prijavu dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
– izvadak iz evidencije HZMO o radnom stažu

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Podnošenjem prijave kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka. Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Nakon provedene uže selekcije kandidata provesti će se razgovor, o datumu će kandidati biti obaviješteni putem e-adrese (u prijavi obvezno navesti e-adresu). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s naznakom „natječaj spremačica“ na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili osobnom dostavom kandidata na istu adresu, I. kat, soba 12.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremačica, rad u središnjici Zagreb

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb