Znanstvenici Instituta na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, 19.-21. 5. 2021.

Na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, održanoj dijelom fizički u Zagrebu a dijelom online na platformi MC Teams te platformi Zoom u Zagrebu i Osijeku od 19. do 21. svibnja 2021., sudjelovali su i znanstvenici Instituta Pilar

Program konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, 19.-21. 5. 2021.

Konferencija je okupila znanstvenike iz različitih znanstvenih područja i iz domaćih i međunarodnih znanstvenih institucija koji su prezentirali svoje radove o različitim aspektima suvremenih migracija. U pripremi je zbornik radova sa Konferencije.

Dr. sc. Vine Mihaljević održao je izlaganje na temu Uloga hrvatskih katoličkih misija u očuvanju hrvatskoga narodnog i nacionalnog identiteta u Zapadnoj Europi, poglavito u Njemačkoj (suautor dr. sc. Stipe Tadić).

Dr. sc. Mateo Žanić, dr. sc. Geran Marko Miletić i dr. sc. Krešimir Peračković sudjelovali su na Konferenciji 21. svibnja kada je jedan od suautora dr. sc. Mateo Žanić održao izlaganje pod naslovom Ostati ili otići? Prinos analizi socio-kulturnih odrednica migracijskih aspiracija mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u kojem je predstavio rezultate istraživanja o dosadašnjim spoznajama u sklopu projekta Instituta Pilar Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja (2021. – 2022.).

Dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić održala je predavanje pod naslovom Povratna migracija u Republiku Hrvatsku uslijed pandemije virusa COVID-19: izazov za hrvatsko društvo i moderirala panel Globalne, izbjegličke migracije u/iz Hrvatske. U predavanju je bilo riječi o povratnoj migraciji koja dobiva novu dimenziju za istraživanje kao i istraživanju koncepta digitalnih nomada koji se nadograđuje novim elementima života i rada iseljenika kao privremenih (trajnih) digitalnih nomada. Istraživanje je ukazalo na vrijedan potencijal za razvoj koncepta digitalnih nomada kroz analizu povratnih migracija. Nova usmjerenja u istraživanjima migracijskih procesa, platforma digitalnog nomadizma i rada u virtualnim prostorima teorijski i metodološki su izazov različitim znanstvenicima, ali i koristan prilog javnim politikama i stručnjacima koji rade na poboljšanju i uspješnosti državnih strategija povratka iseljeništva.

Dr. sc. Danijel Vojak izlagao je na temu Osvrt na suvremena znanstvena istraživanja povijesti Roma u Europi i Hrvatskoj. Izlaganje je dio znanstvenog projekta Znanstveno istraživanje povijesti romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj koji je Institut Pilar proveo pod vodstvom dr. sc. Danijela Vojaka, a financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Dr. sc. Nenad Pokos izlagao je na temu Demografski aspekt doseljavanja u Hrvatsku 2011. – 2019.

Dino Vukušić, Andrej Ivan Neuredinović i dr. sc. Rašeljka Krnić predstavili su temu Imigracija u Velikoj Britaniji: Antiimigracijski pokreti.

Institut za migracije i narodnosti

Također provjeri

Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.

Asistentica iz Područnog centra Varaždin – Maja Kućar, održala je na Festivalu znanosti predavanje pod… Pročitaj više o Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.