Predstavljen Zbornik odabranih radova s 3. međunarodne multidisciplinarne konferencije MIC-VIS 2020, 23. 4. 2021.

U sklopu svečanog otvaranja Područnog centra Vis 23. travnja 2021. predstavljen je Zbornik odabranih radova s 3. međunarodne multidisciplinarne konferencije MIC-VIS 2020, koja se u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilišta VERN održala u Visu 16.-19. rujna 2020.

Svečano otvaranje Područnog centra Vis Instituta Pilar i predstavljanje zbornika Mediterranean Issues, Book 3; Vis, 23. 4. 2021.

Knjiga je na engleskom jeziku i sadrži 54 rada proizašla iz konferencijskih priopćenja, a objavljena je u ediciji Mediterranean Issues, Book 3, pod naslovom Mediterranean: Impressions, Concepts, Stories. Urednici izdanja su Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Katica Jurčević, Rino Medić i Ozana Ramljak.

Digitalna verzija zbornika može se čitati na internetskoj stranici MIC-Vis 2020: https://www.mic-vis.eu/Programme/BookOfPapers

Objavljen zbornik Mediterranean Issues, Book 3

Također provjeri

Dr. sc. Marin Beroš sudjelovao na konferenciji „Dani Mate Demarina“ 22.-23. 4. 2021.

Voditelj Područnog centra u Puli dr. sc. Marin Beroš sudjelovao je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji… Pročitaj više o Dr. sc. Marin Beroš sudjelovao na konferenciji „Dani Mate Demarina“ 22.-23. 4. 2021.