Održan 2. sastanak Savjeta stručnjaka partnera projekta CHIEF (EU Obzor 2020), 18. 3. 2021.

U četvrtak 18. ožujka 2021. održan je online sastanak Savjeta stručnjaka partnera na projektu CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future, EU Obzor 2020. Voditelj hrvatskog tima i suvoditelj dionice projekta Kulturalne prakse mladih dr. sc. Benjamin Perasović, suvoditeljica dionice projekta Kvantitativno istraživanje kulturalne pismenosti mladih dr. sc. Renata Franc te dr. sc. Marko Mustapić upoznali su članove Savjeta s provedenim istraživanjima i ključnim nalazima u Hrvatskoj

Tako kvantitativno istraživanje kulturalne pismenosti mladih putem ankete s 2148 učenika trećih razreda iz 28 hrvatskih srednjih škola ukazuje na važnost kulturalne participacije koja uključuje upoznavanje sa stranim i različitim kulturama za sklonost mladih interkulturalnom dijalogu i europskim vrijednostima.

Nalazi kvalitativnog istraživanja u neformalnom obrazovanju kroz dvije studije slučaja (volonterska grupa CMS-a i futsal klub Dinamo) ukazuju da različite kulturalne prakse mladih u lokalnom kontekstu obilježavaju društveni aktivizam i neformalno obrazovanje, uz različite orijentacije (altruizam i inkluzivnost ili prosvjed, identitet i želja za sudjelovanjem u odlučivanju) kao i različito razumijevanja pojma kulture.

Nalazi intervjua s članovima 9 obitelji o međugeneracijskoj dinamici kulturalne socijalizacije ukazuju na različita razumijevanja tradicije, baštine i identiteta ovisno o tome radi li se o više tradicionalno ili više liberalno orijentiranim obiteljima, iako sve obitelji obilježava kontinuitet u proizvodnji značenja i praksi, pri čemu su mlađi u pravilu liberalniji od roditelja, a posebice od djedova i baka.

U okviru dionice Kvalitativna istraživanja na mjestima sjećanja, provedeno etnografsko istraživanje s mladima članovima udruge “Mi smo Cibona” u pogledu društvenog aktivizma mladih na mjestu sjećanja povezanim sa sportskom baštinom Dražena Petrovića ukazuje na važnost mjesta sjećanja kao formalnog i neformalnog konteksta edukacije za razvoj kulturnog znanja mladih, njihovu orijentaciju interkulturalnom dijalogu te borbi protiv korupcije i klijentelizma u sportu, te da ovaj prostor kulturnog djelovanja mladih predstavlja važan prostor tolerancije, interkulturnog dijaloga i afirmacije demokratskog potencijala mladih u Zagrebu.

Nalazi provedene dvije studije slučaja (skvot “Bek” i ansambl “Jeboton”) u okviru dionice Kulturalne prakse mladih ljudi ukazuju na naglašeno djelovanje mladih s ciljem stvaranja naslijeđa uz kritičko propitivanje službenih diskursa o prošlosti kao motivator te odmak od esencijalističkih interpretacija kulture kao (nacionalnog) identiteta, uz pozitivno vrednovanje otvorenosti i inkluzivnosti, demonstrirajući važnost (pre)oblikovanja javnih i privatnih prostora u svrhu promocije participacije i aktivizma mladih.

Na sastanku su članovi istraživačkog tima i članovi Savjeta (stručnjaci iz prakse, predstavnici civilnog društva, predstavnici državnih institucija, istraživači i novinari) dogovorili buduće oblike suradnje i diseminacije rezultata.

CHIEF projekt

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima